Ledare Det är inte bra att det är så lätt att ändra grundlagen. Men en författningsdomstol skulle sätta oss i en situation med politiserade domstolar.  

Annie Lööf vill med ett fyrapunktsprogram stärka den svenska demokratin. Med exempel från Polen och Ungern, där folkvalda politiker påbörjat begränsningar och nedmonteringar av demokratiska institutioner, vill Centerpartiet göra det svårare att ändra grundlagen, stärka domstolars oberoende och införa en författningsdomstol. I grund och botten är det samma förslag om Liberalerna lanserade i vintras.
Har då inte Annie Lööf rätt i att det är alldeles för lätt att ändra den svenska författningen? Det krävs ju i dag bara två riksdagsbeslut med ett val emellan. Eftersom valet kan vara ett extraval är det möjligt att ändra grundlagen – och ytterst avskaffa demokratin – på bara några år.
Det är ingen bra ordning. För att ändra i grundlagen bör det krävas två riksdagsbeslut med ett ordinarie riksdagsval emellan. Så långt har Centern rätt.

En icke-politisk domstol med makt att överpröva politiska beslut är en självmotsägelse.

När det gäller domstolars oberoende är det uppenbart att borgerligheten har allt svårare att agera konsekvent. Å ena sidan har Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna, ibland med stöd av Socialdemokraterna, under en lång följd av år agerat för att minska politikens makt och flytta fler beslut till domstol. Det gäller alltifrån infrastruktur- och miljöpolitik till funktionshinder- och skolpolitik.
Att flytta makt från demokratiskt valda församlingar till domstolar är sedan sextiotalet en välkänd strategi från kapitalstarka krafter till höger och en av slutsatserna i den teori som kallas Public Choice. Valda politiker anses agera med egenintresse och deras inflytande måste därför minskas för att inte hota den fria marknaden och äganderätten. Den mycket inflytelserike Nobelpristagaren James McGill Buchanan landade i slutsatsen att det är viktigare vad de styrande har mandat att göra än vem som styr. ”The focus must shift from who rules to changing the rules.”
Å andra sidan är det få som skriker lika högt som borgerliga politiker närhelst en myndighet eller domstol fattar så att säga ”fel” beslut. Titta bara på Cementa eller följ Roger Haddads korståg mot regeringen när det gäller att stoppa misshagliga skolor. Skolor som kan verka eftersom det skolsystem han själv försvarar syftar till att politiker inte ska ha inflytande över skoletableringar.
Om inte makten från början flyttats till domstolar hade det bara krävts ett enkelt politiskt beslut i Göteborgs stad för att stänga den senast aktuella skolan. Det är tydligen bra med oberoende domstolar, i alla fall så länge de dömer rätt.

De verkligt omvälvande förslaget från Centern är dock varken att stärka domstolarnas ställning eller att ändra reglerna för grundlagsändring. Båda två är med i direktiven till den pågående grundlagsutredningen som ska vara klar i mars 2023. Det nya är kravet på en författningsdomstol. Det är inte första gången borgerliga partier drivit frågan, men sedan den förra grundlagsutredningen 2008 har det ändå varit relativt tyst och frågan är alltså inte med i direktiven till den utredning som pågår nu.
Ändå verkar starka krafter vädra morgonluft. Förr handlade debatten om författningsdomstol ofta om att skydda individers rättigheter och äganderätt från klåfingriga politiker, nu är argumentet främst exempel från Polen och Ungern och utsagor om att den liberala demokratin är hotad. Med en domstol som kan överpröva politiska beslut ska sådana tendenser kunna stoppas, hoppas Centern.
Att en sådan domstol ska kunna hållas oberoende av politiken är naturligtvis en illusion. Den dag det finns en domstol med makt att överpröva demokratiskt fattade beslut blir det självklart viktigt vilka som är domare. Ja, och vilka politiska åsikter de har. En icke-politisk domstol med makt att överpröva politiska beslut är en självmotsägelse. Det Centern öppnar för är i praktiken ett amerikanskt scenario. Vi riskerar att få en svårt politiserad författningsdomstol med rätt att överpröva politiska beslut om aborter, skatter, minoriteters rättigheter eller allmänhetens möjligheter att påverka.
Med Centerns förslag måste regeringsformens portalparagrafer skrivas om. Kanske kan vi behålla en grundlag som slår fast att att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” och att riksdagen är ”folkets främsta företrädare”, men med tillägget ”så länge den beslutar rätt”.