Bild: Pixabay

debatt Idag kommer vi manifestera på Stortorget i Malmö. Det gör vi för att lyfta kärnkraftens viktiga roll för att klara de klimat- och miljöutmaningar som världen står inför, skriver representanter för fyra organisationer.

Bristen på planerbar fossilfri elproduktion i södra Sverige har blivit påtagligt kännbar. Fossila kraftverk körs på sommaren, jobb försvinner när företag inte får använda mer el och den ansvariga myndigheten, Svenska Kraftnät, varnar för bortkopplingar när marginalerna minskar. För alla som vill se ett hållbart fossilfritt välfärdssamhälle är utvecklingen oroande.

Den största förändringen i kraftnätet är nedstängningen av kärnkraftverk. När Barsebäck 1 och 2 stängdes för runt 20 år sedan blev lösningen att bevara fossil kraftproduktion. Det beräknas ha orsakat tusentals dödsfall och miljontals ton extra CO2-utsläpp. SydVästlänken, en “elmotorväg” från norr till söder, var tänkt som ersättning för Barsebäck men är fortfarande ej klar. Samtidigt har ytterligare fyra reaktorer stängt.

Trots att vi producerar mer el än någonsin på årsbasis är södra Sverige beroende av fossil import. Ett problem är att stängningen av planerbar kraft gjort det svårare att överföra el från norr till söder.

Under 70- och 80-talet genomförde Sverige, under ledning av Socialdemokraterna, den snabbaste utbyggnaden av fossilfri skalbar elproduktion någonsin. På så sätt lades grunden för det fossilfria välfärdssamhälle som vi idag kämpar vidare för. Sedan dess har energipolitiken under 40 år präglats av populistiska utspel och kortsiktighet. Konsekvensen är ett ansträngt kraftsystem, samtidigt som elbehovet behöver öka med två gånger Danmarks elkonsumtion till 2040 för att klara omställningen från fossila bränslen.

Nu krävs politiker som vågar stå upp för visionen om ett fossilfritt välfärdssamhälle. Här är fem åtgärder som är viktiga för att lyckas uppnå denna vision

  • Se över elmarknaden! En elmarknad som styrs av billigaste möjliga kilowattimme ger inte nödvändigtvis lägst systemkostnad och är inte lämpad för att få till stånd en omställning till fossilfri och stabil energiförsörjning. Vi måste se till att kraftslag som är både planerbara och har låga utsläpp värderas och får ersättning.
  • Tillåt nya kärnkraftverk! Idag är det i praktiken förbjudet att bygga ny kärnkraft. Elförsörjningen i södra Sverige är ansträngd och Energimyndigheten har pekat ut Barsebäck som ett riksintresse för energi- och effektproduktion, men ny kärnkraft är förbjuden.
  • Målet ska vara 100% fossilfritt! På 1800-talet var energiförsörjningen 100% förnybar, men knappast hållbar. För att nå klimat- och miljömål krävs fokus på fossilfritt och hållbart, samt effektivisering. Det största förnybara energislaget i Sverige idag är bioenergi. I Danmark har energimyndigheten nyligen slagit fast att en del biomassa orsakar mer CO2-utsläpp än kolkraft.
  • Finansiera forskning inom kärnkraft! Energimyndigheten har en omfattande forskningsbudget i miljardklassen. Det är orimligt att inte finansiera forskning inom EU:s enskilt största kraftslag[7], särskilt i vårt land där 40% av elen kommer från just kärnkraft.
  • Sverige måste verka för bättre samarbete! Genom bättre samarbete på EU-nivå kan vi skapa standardiserade regelverk, som sänker priset och byggtider för ny kärnkraft i alla de EU-länder som behöver en planerbar fossilfri energikälla som komplement till vind och solkraft.

Under september kommer klimat- och miljömedvetna organisationer över hela världen manifestera sitt stöd för kärnkraften. Idag den 13 september, på Stortorget i Malmö, kommer vi Stå upp för kärnkraften. Det gör vi för att lyfta kärnkraftens viktiga roll för att klara de klimat- och miljöutmaningar som världen står inför.

Vide Karlsson, Stand up for Nuclear Sverige
Simon Wakter, Stand up for Nuclear Sverige

Martina Sturek, Women in Nuclear Sverige

Take Aanstoot, Svenska Ekomodernisterna

Marcus Eriksson, Sveriges Kärntekniska Sällskap