ledare Äldreomsorgsarbetare har inte varit pandemins passiva offer. De har slagits för sig själva, för sina arbetskompisar. Och för de äldre. I Skottland finns inspirerande exempel.

Äldreomsorgsarbetare har stått på coronakrisens frontlinje i hela Europa. Med ansvar för de mest sårbara äldre, mer utsatta för smittan än andra yrkesgrupper. Ofta med otillräcklig skyddsutrustning, och i en bransch med notoriskt dåliga villkor. Tidsbegränsat anställda, med mobilen under kudden, redo att ringas in ett pass i taget. Underbemannade, underbetalda, undervärderade.

Det är lätt att beskriva dem som utsatta. De var de.

Men äldreomsorgsarbetare har inte varit pandemins passiva offer. De har slagits för sig själva, för sina arbetskompisar. Och för de äldre.

Äldreomsorgsarbetare i Skottland är inspirerande exempel.

I en ny rapport beskriver Dave Watson, tidigare samhällspolitisk chef för Kommunals skotska systerförbund UNISON, hur sjukvården hade högsta prioritet under pandemins första veckor och månader. Precis som i Sverige kom äldreomsorgen i bästa fall i andra hand. Vårdpersonalen på IVA fick tillgång till skyddsutrustning, medan äldreomsorgspersonalen fick ta hand om febriga och förvirrade äldre som smittats med samma virus – utrustade med hemmasnickrade visir.

När det akuta är över så fokuserar de skotska fackförbunden på att driva fram en reformering av äldreomsorgen.

Läget förvärrades av att sjukhusen skrev ut äldre patienter och skickade dem till äldreboenden utan att testa dem först. Bara i Skottland finns det över 3 000 dokumenterade fall av äldre som skrivits ut från sjukhus till ett äldreboende efter att ha vårdats för covid-19, utan att ha testats först.

Under de första fyra månaderna av pandemin hade äldreomsorgspersonal i Skottland inte tillgång till testning för covid-19, de tvingades arbeta i rädsla för att smitta de äldre, eller bli smittade av en kollega, dag efter dag, månad efter månad.

De tvingades stå på frontlinjen, sköta den viktigaste uppgiften av alla: att försöka hålla viruset borta från dem som löper störst risk att bli allvarligt sjuka och dö.

Samtidigt blev de svikna av de skyddsnät som borde ha funnits där. Sjukförsäkringen visade sig ha så stora hål att äldreomsorgsarbetare också i Skottland lände sig tvungna att gå till jobbet trots att de var sjuka. Det krävdes facklig kamp för att erkänna covid-19 som en arbetsskada, och för att anhöriga till dem som smittats på jobbet och avlidit skulle kunna få efterlevandepension.

Fackligt förtroendevalda blev översköljda av samtal från medlemmar som var rädda för sitt liv. Samtidigt lyckades de göra inspirerande skillnad. Genom att förhandla fram bättre sjukersättning, rätt till personlig skyddsutrustning och rätt till regelbunden testning. Åtgärder som samtidigt varit avgörande för att minska smittspridningen. Konkreta bevis på att facklig organisering inte bara är bra för den enskilde, eller för enskilda arbetsplatser, utan för samhället som helhet.

När det akuta är över (även om pandemin är långtifrån över, det är den inte ens i Skottland där så många redan har blivit vaccinerade) så fokuserar de skotska fackförbunden på att driva fram en mer genomgripande reformering av äldreomsorgen.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har pandemin ”understrukit långvariga problem i äldreomsorgen i de flesta länder: underfinansiering, brist på ansvarstagande, fragmentisering, dålig samordning mellan sjukvården och äldreomsorgen, och en undervärderad personalstyrka”.

Inget land i Europa (eller i världen?) drar slutsatsen att pandemin bör leda till mer privatisering av välfärden. Skottland är inget undantag. Här är fokus att rulla tillbaka splittrande privatiseringar och skapa förutsättningar för ”in-sourcing” istället för out-sourcing. UNISON vill att det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet National Health System, NHS, ska stå modell. Jämlikt finansierat via skatten, istället för ojämlikt med avgifter. Sammanhållet istället för uppsplittrat. Behovsstyrt istället för vinststyrt.

Vägen mot en National Care Service kommer att bli lång, men många viktiga steg har redan tagits. På allt fler orter i Skottland samordnas sjukvården och äldreomsorgen i Integrated Joint Boards. Reglerna för upphandling av äldreomsorg från privata aktörer skärps. Målet är att vinster inte ska uppstå på bekostnad av att de anställda har underbetalda, otrygga jobb. Och äldreomsorg ska inte upphandlas av oseriösa riskkapitalbolag som placerar vinsterna i skatteparadis.

Skottland brukar kallas Storbritanniens Sverige. Sverige kan gärna få bli Nordens Skottland.