Regeringen besöker Tullverket i Malmö 2018 (Wikimedia, Photo: News Øresund - Mandus Örarbäck.)

Fredagsversen Vi gör aldrig fel, meddelar Tullverket, som anklagats för grova rasistiska övergrepp i sin verksamhet vid gränskontrollen. Vilket självklart inspirerar vår versmakare Mats Nörklit till höstens första fredagsvers.

 

Skönt att höra

I tider när allting är sant,
i tider när allting är möjligt
och inget är rakt och konstant,
när allting är krokigt och böjligt,

när allt ena dagen är si
och allt andra dagen är så
och motsatsen dagen därpå
och sant blivit nästan nåt löjligt,

när ord står mot ord står mot ord
och Trumps retorik är modellen
för sannfärdighet på vår jord
som snurrar i lögnkarusellen.

Då finns här i landet en tröst,
en tillflykt för Sveriges del,
en ljusets och sanningens röst:

Vårt Tullverk som aldrig har fel.

 

Mats Nörklit