Alexander Goldmann, Lina Nyberg och Stefan Sundström är några som uppmanar regeringen att satsa mer på kulturskolorna.

debatt Vi vill uppmana regeringen att återinföra det statliga bidraget om 100 miljoner per år för att kunna fortsätta arbetet för en inkluderande kulturskola som når alla barn, skriver närmare 60 företrädare för kultursektorn i ett upprop.

Det råder ingen tvekan om att kulturskolan spelar en stor roll i många barn och ungas liv. Kulturskolan erbjuder möjlighet att uttrycka sig kreativt, att få lära sig ett instrument eller en konstform, men framför allt erbjuder kulturskolan en meningsfull fritid och känsla av tillhörighet för hundratusentals barn. Kulturskolan har traditionellt främst nått barn till högutbildade föräldrar och varit dålig på att nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Ett årligt statligt bidrag á 100 miljoner tillkom 2016 för att kulturskolorna skulle ha större möjlighet att nå fler och nya målgrupper, bland annat genom nya verksamheter och sänkta avgifter. Bidraget togs bort i M och KDs budget inför 2019 men 50 miljoner återinfördes i vårändringsbudgeten, bl.a. efter vår kampanj #ståuppförkulturskolan och en namninsamling med 10 000 underskrifter som lämnades över till kulturminister Amanda Lind. Kulturministern var märkbart tagen över det stora engagemanget och de många citaten från namninsamlingen där pedagoger, tidigare elever, socialarbetare, föräldrar, kulturutövare m.fl. beskrev kulturskolans vikt i deras liv och i samhället. Ett citat från namninsamlingen dök sedan upp på kulturministerns klänning vid Polarprisgalan: “Kulturskolan räddade mitt liv och har format mig till den jag är”.

Det är en djup orättvisa och ett misslyckande att kulturskolan inte når ut till alla.

Nu presenteras snart höstbudgeten och vi hoppas att resten att bidraget återinförs i sin helhet. För att fortsätta den efterlängtade utvecklingen mot en inkluderande kulturskola, som startade med kulturskoleutredningen och som möjliggjorts med det statliga bidraget, behövs hela det initialt planerade anslaget för att kunna nå alla barn och unga. Det statliga bidraget har gett kulturskolor runtom i landet möjligheter att testa nya metoder att nå ut, sänka sina avgifter samt möjlighet att ha öppen verksamhet och lovverksamhet.

Denna utveckling riskerar att stanna av och kulturskolan tvingas återgå till att återigen främst förhålla sig till kön på de mer populära ämnena som gitarr, sång, piano och dans. Denna kö består till stor del av den målgrupp som redan är inne i kulturskolans verksamhet, men pressen är ofta hög från kommunen att korta kön. Kulturskolan är med andra ord inte för alla, trots att den är kommunal verksamhet. Det är en djup orättvisa och ett misslyckande att kulturskolan inte når ut till alla. Anledningarna kan vara många; i kulturskoleutredningen nämns kommunikation, att många faktiskt inte känner till kulturskolan, tillgänglighet och även avgiften som en faktor, om än inte avgörande. För att vara tillgänglig för alla krävs ett förändringsarbete och kulturskoleutredningen var startskottet på ett nationellt samlat grepp.

Samtidigt som det statliga bidraget äventyras drabbas många kulturskolor av regionala neddragningar. Det medför att kulturskolan på många ställen befinner sig i en kris och att all verksamhet utom den traditionella dras in. Det är mycket olyckligt att detta sker samtidigt som det för första gången någonsin presenterats ett nationellt fokus på kulturskolan genom kulturskoleutredningen.

Vi vill uppmana kulturministern och regeringen att återinföra och säkra det statliga bidraget om 100 miljoner per år för att kunna fortsätta arbetet för en inkluderande kulturskola som når alla barn.

Kulturskolan är förstås viktig för den svenska musikexporten och för återväxten inom såväl orkestrar som danskompanier och teatergrupper men först och främst handlar det om barnen och rätten till en meningsfull och kreativ fritid. När barnkonventionen nu äntligen blir lag är det önskvärt att vi säkrar alla barns rätt till kultur, på lika villkor.

 

Alexander Goldmann, ordförande Musiker Mot Rasism, kulturpedagog

Daniel Boda Skoglund, artist och kulturskolelärare

Kristina Issa, artist och låtskrivare

Kristin Amparo, artist och låtskrivare

Hannah Tolf, artist och låtskrivare

Ammi Johansson. Verksamhetsutvecklare, Sensus

Aminah Al Fakir, Sångerska, Skådespelare, Låtskrivare

Björn Lycklig Wallgren, Manager, A&R och låtskrivare (Kulturaktiebolaget)

Maja Jerneborg, Kulturproducent

Malin Aghed, chef för Skapa, GöteborgsOperan

Anna Gideonsson, Palindrom Produktion – ljudtekniker, teknisk samordnare, stage manager & turnéledare

Ingemar Dahl, elgitarrpedagog, låtskrivare, musiker

Gunnar Frick, musiker

Magnus Pejlert, Verksamhetsutvecklare, Sensus

Oskar Hanska, poet, artist, spelutvecklare

Essa Cham, artist och låtskrivare

Sanna Källman, musiker och artist

Kristofer Åström, artist och låtskrivare

Mathias Landaeus, musiker och kompositör

Stig-Magnus Thorén, fd rektor vid Högskolan för Scen och Musik

Luis González, kultursamordnare på Gislaveds kommun

Jessica Winnberg, verksamhetsutvecklare Kulturskolan city

Jonathan Björk, kulturprojektledare

Janne Manninen, musiker

John Kinell, operasångare

Julia Sandwall, enhetschef Kultur och Fritidsförvaltningen Jönköping och violinist 

Mathias Lund-Isén, musiker

Fredrik Engström, artist och musikentreprenör

Mushtaq Khorsand, artist och gymnasieelev

Karolina Andersson, operasångerska

Osama Derbas, musiker.

Anna Marsh, danslärare i Kulturskolan 

Carlos Zaya, fotograf

Roozbeh Behtaji, filmskapare

Mohammad Jawshani, Folkbildningssamordnare på Studiefrämjandet Bohuslän Norra

Stefan Sundström, artist

Jonas Hagström, grundare av integrationskören the Rocking Pots

Tobba Andersson, Zorch Productions, skivbolag och förlag

Helena Fornegård, musikpedagog och körledare i bl a Biskopsgården

Lina Nyberg, musiker/kompositör och ordförande i Föreningen Sveriges Jazzmusiker

Peter Nordenström, skivbolag, förlag, livearrangör

Lina Melander, artist & sångpedagog 

Goran Kajfeś, musiker

Joachim Hövel, producent dans, Streetstar

Mattias Nordqvist, skådespelare och artist 

Daniel Gilbert, musiker 

Jonas Kullhammar, musiker

Julia Wiel, artist och nationell samordnare Imagine Sweden

Camilla Ekelöf, koreograf 

Sarah Males, rektor Lindholmen center för språkintroduktion

Susanna Risberg, musiker

Kim Persson, musiker

Carolin Oredsson, teaterlärare och regissör 

Tomas Rimeika Karlsson, artist och låtskrivare

Teresa Indebetou, musiker

Stina Velocette, artist och låtskrivare

Cecilia Zilliacus, violinist

Lena Torquato Lidén, kulturproducent ÖGAT

Kenny Håkansson, musiker

Fredrik Benke Rydman, dansare och koreograf

Nathalie Bödtker-Lund, Verksamhetsledare WIN WIN Gothenburg Sustainability Award