Bild: Kommunal

debatt Även de som har det allra svårast har rätt att gå i skolan För att lyckas med det behöver vi elevassistenter med rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, skriver Lisa Bondesson och Sofia Lindqvist från Kommunal.

En ny studie visar att brister i förutsättningarna för elevassistenter påverkar elevers möjlighet att lära. Ett inslag om studien på SVT med den provocerande titeln ”elevassistenter kan försämra undervisningen” har skapat upprörda känslor hos många. Men det är inte elevassistenters existens i klassrummet per se som är problemet utan snarare att många elevassistenter har en ohållbar arbetssituation. Det påverkar i slutänden elevernas möjlighet att lära och utvecklas.

Därför behövs nu satsningar på elevassistenternas arbetsvillkor, tydliggörande av roll och arbetsuppgifter och på att säkerställa att de har eller erbjuds adekvat utbildning.
I arbetet med att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling, är elevassistenters arbete avgörande. Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

Idag utnyttjas elevassistenterna många gånger som skolans alltiallo.

Problemet är till syvende och sist en fråga om arbetsledning och bemanning. Idag utnyttjas elevassistenterna många gånger som skolans alltiallo. De förväntas utföra många arbetsuppgifter och ”släcka bränder” inom flera olika verksamheter – allt under en och samma arbetsdag. Uppdraget är otydligt och schemaläggningen verklighetsfrånvänd. Elevassistenter är dessutom den yrkesgrupp som i högst grad utsätts för hot och våld i skolan.

Samtidigt förväntas många elevassistenterna utföra lärarens jobb: att ansvara för undervisningen. Många får dessutom hoppa in som lärarvikarier för hela klassen, utan tid att planera lektionen eller vikarie för sin ursprungliga tjänst. Dessutom saknar majoriteten av elevassistenterna en utbildning att arbeta med barn och unga.

Kommunal har många förslag som är viktiga för att skapa förutsättningar för elevassistenterna att utföra sitt arbete:

  • Elevassistenternas anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Idag har över hälften av elevassistenterna en visstidsanställning och över hälften har en deltidsanställning. Utöver negativa konsekvenser för den anställda, påverkas både skolans kvalitet och elevernas trygghet negativt.
  • Elevassistentens uppdrag måste tydliggöras i skolans styrdokument.
  • Inför ett nationellt kunskapslyft så att alla som arbetar som elevassistenter har rätt utbildning för att arbeta som elevassistent med möjlighet att valideras och studera på arbetstid. Det krävs rätt utbildning och tid för planering för att kunna uppfatta gränserna mellan yrkesgruppernas ansvar, vara del i ett arbetslag, delta i det systematiska kvalitetsarbetet, få en professionell självförståelse och för att kunna möta elever med särskilda behov på rätt sätt. Kommunal menar därtill att utbildning och kontinuerlig yrkesutveckling ska löna sig.

Alla elever – även de som har det allra svårast – har rätt att gå i skolan och ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas till trygga och nyfikna individer och samhällsmedborgare. För att lyckas med det behöver vi elevassistenter med rätt förutsättningar att utföra sitt arbete.

 

Lisa Bondesson
samhällspolitisk chef, Kommunal

Sofia Lindqvist
utredare, Kommunal