Patrice Soares, Jämy

Tre av fyra borgerliga partier röstade inte för den nya Jämställdhetsmyndigheten, Jämy. Nu hoppas jag på ett handslag där L och S säkrar att myndigheten inte läggs ner vid ett eventuellt maktskifte, skriver S-debattören Patrice Soares.

Äntligen har Sverige fått en jämställdhetsmyndighet (Jämy) med uppgift att skynda på arbetet för ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet att leva det liv de vill leva.

En sådan myndighet behövs verkligen.

Det har inte minst genusforskningen och alla kvinnojouren visat genom årtionden av arbete för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. På i stort sett alla områden i samhället diskrimineras kvinnor av män. Och i och med #MeToo-rörelsen har det patriarkala förtrycket mer allmänt börjat diskuteras i samhället.

Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att lyckas i samhället är nog alla riksdagspartier överens om. Ändå var det bara Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna som röstade för inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten.

Tre av fyra borgerliga partier rösta med andra ord inte för inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten.

Om DO hör man inte mycket idag, och än mindre vad de gör och gjort för att främja jämställdheten i Sverige.

Risken är därför stor att en eventuell borgerlig regering efter valet i år kommer göra med Jämställdhetsmyndigheten som man gjorde med Jämställdhetsombudsmannen (JämO) då man ombildade den till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med uppgift att inte bara med att främja jämställdhet utan en hel rad olika diskrimineringsområden.

Om DO hör man inte mycket idag, och än mindre vad de gör och gjort för att främja jämställdheten i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten skulle mycket väl likt, DO, kunna bli Anti-diskrimineringsmyndigheten vid en borgerlig valseger. Med spretande direktiv utan några egentliga skarpa förlag på jämställdhetsområdet.

De borgerliga partierna skulle på så sätt kunna neutralisera Jämställdhetsmyndigheten.

Jämy bör vara kvar med samma anda, namn och grundläggande direktiv som idag vid ett eventuellt borgerligt maktövertagande i valet 2018. Ta i hand på det Åsa Regner (S) (Jämställdhetsminister ), Maria Arnholm (L) (före detta jämställdhetsminister), Stefan Löfven och Jan Björklund!

Patrice Soares är S-debattör