Foto: Pixabay

debatt Misslyckandet att skydda de äldre berodde till stor del på äldreomsorgens organisering. Nu behöver genomgripande förändringar genomföras. Här är nio konkreta förslag som går i rätt riktning, skriver Clara Lindblom (V). 

I dagarna kom Coronakommissionens rapport. Det var nedslående läsning, men bekräftade det som många av oss redan visste. Efter decennier av nedskärningar, privatiseringar och marknadsanpassningar var äldreomsorgen inte särskilt väl rustad för en kris.

Tusentals äldre har betalat ett mycket högt pris för den här nedmonteringen av välfärden. Det är för alla dem, och deras nära anhöriga, som vi är skyldiga att förändra äldreomsorgen i grunden.

Den flexibla arbetsmarknaden, med en hög andel tidsbegränsade anställningar, lyckades inte möta krisen utan bidrog till att förvärra smittspridningen inom äldreomsorgen.

Den här julen kommer för väldigt många att präglas av ensamhet och saknad. Det kommer fattas en familjemedlem runt väldigt många julbord i år. Många kommer också vara så utarbetade att de knappt orkar njuta av högtiden, inte minst alla som just nu sliter inom sjukvård och äldreomsorg. Men också de som arbetar inom förskola, skola, lokalvård, gruppbostäder, korttidsboenden och assistans. De som inte har kunnat arbeta hemifrån eller åka iväg till något fritidshus för att undvika smittan, men som ännu en gång visat att de är de verkliga samhällsbärarna och att de förtjänar mer än våra applåder alla dagar året om.

Det här året har visat att det nyliberala samhällsbygget har stora sprickor i sin redan sköra grund. Den stora mängden aktörer i den uppsplittrade vård- och omsorgen lyckades inte samordna sig för att skydda de allra sköraste äldre på våra boenden. Just in time-leveranser och slimmade organisationer var inte framgångsreceptet för att snabbt kunna tillhandahålla stora mängder skyddsutrustning och skala upp testverksamheten. Den flexibla arbetsmarknaden, med en hög andel tidsbegränsade anställningar, lyckades inte möta krisen utan bidrog i praktiken till att förvärra smittspridningen inom äldreomsorgen.

Det är för alla dem som har förlorat en anhörig eller en nära vän, som vi är skyldiga att inte bara dra lärdomar från den här krisen, utan också genomföra genomgripande förändringar i praktiken. Inte minst måste vi se arbete inom äldreomsorgen som det kvalificerade och krävande arbete som det är.

Jobbar du inom äldreomsorgen ska du ha ett fast jobb och möjlighet att arbeta heltid. Lönen ska vara så bra att du vill stanna och utvecklas inom yrket. Du ska ha tillräckligt många kollegor för att kunna möta den äldres behov och möjlighet att använda ditt professionella yrkeskunnande i ditt dagliga arbete. Du ska ha rätt till en yrkesutbildning och möjlighet att specialisera dig efter hand. Det ska finnas tillgång till läkare och specialistsjuksköterskor på boendet och du ska ha en närvarande chef.

Det borde vara självklarheter, men det är inte idag. Och det är just därför som det är hög tid för politikerna att göra ett avgörande val – oavsett om de sitter i en kommun, region eller riksdag. Samtliga politiker, från höger till vänster, måste välja välfärden framför skattesänkningar, en sammanhängande vård- och omsorg framför privatiseringar och en värdig äldreomsorg framför vinster i välfärden. För oss i Vänsterpartiet är valet enkelt.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholms stad