Madeleine Göransson, S-kvinnor.

debatt S-kvinnor vill ställa om vapenindustrin till civil produktion och inrätta ett fredsdepartement med en fredsminister. Genom en fredskultur kan vi möta klimathot och fattigdom, skriver Madeleine Göransson, S-kvinnor. 

Att nå freden är förnuftets och moralens sak. Vi måste tro att människorna innerst inne önskar fred på jorden”. Alva Myrdal (1902-1986) Nobels fredspristagare 1982.

Fredsfrågorna är stora och många. I pandemins spår ser vi än mer var svagheterna finns världen över och risken för konflikter ökar när demokratin pressas tillbaka av maktfullkomliga ledare.

Historiskt är upprustning och närvaro av militarism de stora lösningarna. Var är motvikten till dessa patriarkala maktstrukturer som har präglat säkerhetspolitiken globalt och som har fått gå före människors behov, utveckling och säkerhet?

I Sverige ska samarbetet med Nato intensifieras vilket innebär fortsatta storövningar på svensk mark. 2025 ligger försvarsbudgeten på 89 miljarder. För att möjliggöra en verklig och hållbar fred nationellt och internationellt behövs det läggas mer resurser och ett större fokus på fredsfrågorna som en motvikt till upprustning och militarism. Målet måste vara att arbeta mer för avspänning, dialog och diplomati. Lösningar bortom hot och våld. Andra perspektiv än att det finns fiender runtomkring oss.

Vapenexporten ska minskas för att sedan upphöra – den är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik.

På S-kvinnors förbundskongress i Malmö i augusti 2019 klubbades en viktig motion för fredsfrågorna igenom: “Från vapenexport till civil produktion och inrättande av fredsdepartement”. Den handlar om att lägga om vapentillverkning till civil produktion. Vi ser ett stort behov i världen av teknisk utrustning för att möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Vapenexporten ska minskas för att sedan upphöra – den är inte förenlig med en feministisk utrikespolitik som arbetar med globala lösningar för fred, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Det räcker inte med att minska vapenexporten och granska de länder vi säljer till, eftersom vapen ofta säljs vidare och används i krig, konflikter och inbördeskrig. Burma är ett exempel.

Motionen handlar också om inrättandet av ett fredsdepartement som har ett viktigt symbolvärde för fred och nedrustning. En fredsminister ska långsiktigt leda departementet med uppgifter som att realisera freds- och konfliktforskning, bygga nätverk som främjar nationell och internationell fredskultur, nedrustning, civilt samhälle, fredsundervisning i skolorna och en omställning från militär till civil produktion.

S-kvinnor har en lång, traditionell kamp av internationellt freds-och solidaritetsarbete. Vi har genom tiderna haft en stor påverkan på många politiska beslut. Nu tar vi nya feministiska kraftfulla tag år 2021 för en bättre värld att leva i. En värld där målet är fredskultur.

 

Madeleine Göransson, internationellt ansvarig i S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse, medförfattare till boken “S-kvinnor frågar: krigsretorik eller fredspolitik”.