Kompetent personal ger trygga äldre och skapar tillväxt för hela Stockholm, skriver Roger Mogert (s), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Stockholmarna lever allt längre. Länsstyrelsen i Stockholm beräknar att närmare 300 000 av invånarna som är över 65 år. År 2030 kommer det att vara hela 450 000 personer. Det är en seger för den svenska modellen att fler blir allt äldre. Men det ställer också krav på att fler vill jobba med våra äldre. Frågan är om Stockholm är redo.

För att Stockholm ska bli redo krävs två saker: fler som väljer att utbilda sig så att vi säkrar personalförsörjningen, samt mer fortbildning för befintlig personal så att kvaliteten ökar.

Av de som 2009 slutförde gymnasiet i Stockholms län var det färre än 300 som gjorde det i ett omvårdnadsprogram. En siffra betydligt lägre än genomsnittet. I Sverige beräknas en framtida brist på hela 150 000 personer inom äldreomsorgen. SCB räknar att bristen på gymnasieutbildade inom omvårdnad år 2020 uppgår till 7 600 personer i Stockholms län, vilket är en brist på 29 hela procent.

Att bara 1,5 procent av de blivande gymnasieeleverna i Stockholms län hade omvårdnadsprogrammet som förstahandsval är djupt oroväckande för hela Stockholms framtid. I kombination med Jan Björklunds kravlösa ettåriga gymnasium blir situationen än mer oroväckande.

Det behövs fler kompetenta unga i välfärden, inte färre.

Därför föreslår jag att äldrenämnden tillsammans med utbildningsnämnden tar fram en plan för hur vi kan öka antalet sökande till omvårdnadsprogrammet.

Det räcker dock inte för att säkra att vi i framtiden kommer att ha tillräckligt med personal som kan jobba inom välfärden. Vi behöver även en personalstyrka med högsta möjliga kompetens. Det ska helt enkelt vara kvalitet i omsorgen och tyvärr presterar Stockholms län inte fullt ut. Vi har en relativt låg andel av personalen som har yrkesförberedande utbildning eller eftergymnasial utbildning om minst två år. Enligt Kommunal har endast 30 procent av personalen inom hemtjänsten adekvat utbildning. Antalet utbildade inom dagens äldreomsorg är för låg. Detta håller inte.

Är det inte rimligt att vi ger möjligheter till vidareutbildning för personalen som jobbar i framtidens äldreomsorg? Därför vill Socialdemokraterna utforma ett kompetensmål för hur stor andel av personalen som har utbildning. S har på riksplanet avsatt 300 miljoner kronor i en äldresatsning. I den ingår förbättrat omhändertagande av svårt sjuka äldre patienter, fortbildning för personalen i äldreomsorgen och ökad möjlighet för äldre att bestämma över vad hemtjänsten ska hjälpa till med. För Stockholms räkning skulle satsningen innebära cirka 30 miljoner kronor.

En väl fungerade äldreomsorg handlar om mer än att äldre ska få leva ett gott liv. Det handlar om hela Stockholms tillväxt. Bristen på personal och kvalitet i äldreomsorgen kan bli en hämsko. Undersökningar visar att över 100 000 personer i Sverige har gått ned i arbetstid för att vårda en anhörig som främst är äldre. Ett annat faktum är att andelen av de över 80 år som har fått offentligt finansierad vård har minskat från 62 procent 1980 till 35 procent 2009.

Om vi alla ska ta vårt ansvar, från Södermalm till Tensta och från Rågsved till Kungsholmen är trygga äldre en rikedom för staden.

Roger Mogert, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus