ledare Med Annika Strandhäll är det första gången på femton år en socialdemokrat som är miljöminister. Det borde vara en chans för partiet att ta ett steg framåt i miljö- och klimatpolitiken. 

Två centerpartister och fyra miljöpartister har passerat chefsstolen på miljödepartementet sedan Lena Sommestad lämnade posten tillsammans med Göran Perssons regering efter valet 2006. Det är en lång tid i politiken, men kanske allra mest på miljödepartementet. Då var klimatfrågorna inte i närheten av lika stora som de är idag. Det har gått femton år utan att det varit en socialdemokrat som presenterat de skarpa förslagen på miljöområdet. Nu är det upp till bevis för Magdalena Anderssons regering. När det gäller miljö- och klimatpolitiken är det här kanske partiets bästa chans på länge att ta initiativ och lägga egna förslag. Nu finns ingen alliansregering att skylla på. Nu finns inget miljöparti att ta hänsyn till eller gömma sig bakom. 

De kommande 10 månaderna blir avgörande för Socialdemokraternas framtoning och trovärdighet i miljö- och klimatpolitiken.

Bland de osäkra väljarna är miljö- och klimat viktigast.

När Novus presenterade rapporten Viktigaste frågan i augusti var det i tur och ordning Sjukvård, Lag och ordning samt Invandring/integration som låg i topp. Det märks i hur både Socialdemokraterna och partierna till höger positionerar sig. Att det pågår en kamp om initiativ och tuffast framtoning i frågor om lag och ordning samt migration är uppenbart och sett till Novus mätning är det kanske en rimlig prioritering. Det är dock bara när väljarna får ange flera viktiga frågor som dessa frågor kommer högst på listan. Novus presenterade också vilken enskild fråga väljarna tycker är viktigast.
Då vinner klimat och miljö. Tydligt.

Novus undersökning visade också hur viktiga miljö- och klimatfrågorna kan bli för Magdalena Andersson i valrörelsen. Bland sympatisörer till M, KD och SD är det få som angett miljö och klimat som den viktigaste frågan, inte ens 10 procent. Det är ett stort glapp till L och C där mer än var fjärde anger miljö- och klimatpolitik som den viktigaste frågan. Hos S, V och MP är det ännu fler. Också bland de osäkra väljarna, de som inte angett något parti i undersökningen, är miljö och klimat viktigast. Mer än var fjärde osäker väljare i undersökningen hade Strandhälls nya ansvarsområde i topp. En tredjedel av väljarna under 30. 

En tydlig och trovärdig politik på miljö- och klimatområdet kan alltså visa sig avgörande i kampen om marginalväljarna, mittenväljarna och de unga. 

Det saknas inte initiativ att välja bland. S-kongressen nyligen beslutade om satsningar på gröna investeringar för att öka takten i Sveriges klimatomställning. Sedan tidigare finns förslag om utökad kollektivtrafik samt att bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden. Inom partiet finns höga ambitioner och förväntningar. SSU lade fram ett program för en rättvis klimatomställning till kongressen. Både S-föreningen Reformisterna och sido-organisationen Tro och solidaritet har lagt fram egna miljöprogram. Samtidigt finns det pågående mediestormar och slutförvarsfrågor att hantera. Sådana är politikens villkor. 

Med valet nästa år i sikte är utmaningen för Magdalena Andersson och Annika Strandhäll också en annan. Hur mycket socialdemokratisk politik kommer hinna bli verklighet på miljödepartementet innan sommaren? Svaret kommer spela stor roll för partiets trovärdighet i miljö- och klimatfrågor.