Maria-Pilar Reyes

debatt Militarism kan aldrig skydda oss mot sociala och andra katastrofer. Risken att drabbas av naturkatastrofer eller IT-haverier är betydligt mer realistiskt än risken att drabbas av krig. Om detta behöver MSB berätta, skriver  fredsaktivisten Maria-Pilar Reyes.

Men om sjukvårdssystemet kollapsar? Om miljökatastroferna förstör all infrastruktur? Hur länge ska vi kunna klara oss då? Om polariseringen i samhället fortsätter att öka och våld bryter ut mellan olika grupper inom landet?

Kan man då lita på grannen som MSB föreslår i sin broschyr? Dessa hot måste vi jobba förebyggande mot därför att risken att drabbas av naturkatastrofer eller av förödande interna konflikter är minst lika realistisk än att drabbas av attacker från främmande makt. Utom om vi fortsätter att närma oss till NATO för då blir vi en intressant militärmåltavla för USA:s fiender. Och de är många.

Det är häpnadsväckande att otidsenliga uppfattningar om mänsklig säkerhet som prioriterar satsning på militarism och upprustning av vapenarsenal fortfarande drivs fram av betydande politiker och höga tjänstemän.

Likaså att påstå att vårt närmande till NATO skulle innebära ökat skydd. Jag skulle inte vilja bo på Gotland nu när de styrande har signalerat för omvärlden att ön förbereds för att fajtas militärt. Vart ska gotlänningarna ta vägen om de hamnar i korselden mellan NATO och Ryssland?

När olika parter tar till vapen har en redan pågående konflikt urartat. Mycket hade kunnat göras innan och göras annorlunda för att förhindra väpnat våld om det hade funnits politisk vilja och djupare insikter om konfliktens ursprung och natur.

Och om de som satt i avgörande maktpositioner inte suttit fast i krigets ideologi, inte låtit sig ledas av pubertala hjältedrömmar, inte tjänade pengar på vapenhandel och inte ställde upp på våldslegitimering.

Utvecklingen i Europa och i världen visar tydligt att det finns betydligt större hot mot människors säkerhet än ett förestående militärt anfall. I dagens läge, precis som förr, hotas människors trygghet och säkerhet i första hand av att stora grupper inte får tillgång till en värdig bostad, ett arbete, utbildning av god kvalitet, sjukvård anpassad till enskilda behov och respekt för sin personliga fysiska och psykiska integritet.

Tror de att muskulösa ungdomar i militärmundering kan förebygga spridning av giftiga utsläpp, dataintrång eller kollapsen av sjukvårdssystemet?

Det är det som blir till en tyckande bomb när det följs av minskad tilltro till traditionella politiska aktörers förmåga att ta fram fungerande lösningar på problemen.

Eller när dessa aktörers lösning blir att utmåla en yttre fiende för att dra människors uppmärksamhet och engagemang bort från det som faktiskt drabbar dem i sin vardag.

Medan ledande politiker och höga beslutsfattare vurmar för vapen och militarism, och gör allt de kan för att få spela med i de stora pojkarnas lag ute i världen, lämnas allt mer utrymme på hemmaplan för kallsinniga opportunister, fanatiker och psykopater att ta över och driva fram egna lösningar på vardagsproblem.

Resultatet blir bland annat rasism, främlingsfientlighet, knarkkrig och terrorism.

Tror våra stats och försvarsminister på allvar att NATOs stridsflygplan, bomber och kanoner kan skydda oss mot den ökande polariseringen och fientligheten mellan olika grupper i samhället?

Tror de att muskulösa ungdomar i militärmundering kan förebygga spridning av giftiga utsläpp, dataintrång eller kollapsen av sjukvårdssystemet?

Under tiden politiker driver vapenhandel, uppgraderar militarism och stärker våldspotentialen ökar epidemierna, miljökatastroferna, fattigdomen, migrationen och människohandeln i världen. Under tiden ökar frustrationen och desperationen hos många på hemmaplan.  Under tiden ökar otryggheten för oss alla.

Militarism kan aldrig skydda oss mot sociala och andra katastrofer. Endast solidarisk investering i välfärd, inkludering, upplysning och rättvisa kan göra det. Endast så kan vi leva i fred.

Maria-Pilar Reyes är skribent, människorätts- och fredsaktivist med rötter i Latinamerika. Hon ingår i styrelsen för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet.