Ruinerna efter ett utbombat hus, med två vuxna och ett barn som står i förgrunden
Ett utbombat hus i Sanaa, Jemen, år 2015. Foto: Ibrahem Qasim / Wikimedia

debatt Vägen till fred i Jemen går genom att angripa de underliggande problemen. Sverige måste därför arbeta för att Jemens återuppbyggnad inkluderar avskaffande av könsdiskriminering och jämställd fördelning av makt, skriver representanter för Operation 1325.

Året är 2020 och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred, och säkerhet (KFS) fyller 20 år. Agendan är aktuell inte minst i Jemen där över 233 000 personer dött vid slutet av 2019, varav ca 20 000 är civilbefolkning. Det antas att 80 % av befolkningen befinner sig i akut nöd. Yemens Sisters Arab Forum har tillsammans med 40 andra organisationer publicerat en skuggrapport till Kvinnokonventionens sjunde och åttonde nationella rapport. Skuggrapporten belyser Jemens akuta behov och kompletterar statens rapport från ett civilsamhällsperspektiv.

Trots att resolution 1325:s mest uppmärksammade pelare behandlar kvinnors deltagande så förblir kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande nästintill obefintligt. Rapporten visar att Jemens nationella representanthus bestående av 301 medlemmar inte har en enda kvinnlig representant, medan antalet kvinnor på lokalnivå är under 1 %. Landet har rankats lägst på World Economic Forum:s Gender Gap Review de senaste åren. Detta trots att Jemens Nationella Dialog under 2014 beslutat om en miniminivå om 30 % kvinnligt deltagande. Bristen på kvinnligt deltagande är oförmånligt eftersom hälften av populationen exkluderas och undermineras, medan nationella löften om förändring förlorar sin legitimitet. Istället för förändring och ökad representation står patriarkala strukturer med tydligt bestämda könsroller tydligt kvar.

I takt med att civilrättsorganisationer är allt mer behövda blir även de mer utsatta.

Civilrättsorganisationer lyfter nu sina röster med denna skuggrapport för att ifrågasätta djupgående strukturer. Skuggrapporten begär därför att kvotering om 30 procent kvinnligt deltagande införs så som Jemens Nationella Dialog förespråkar. Skuggrapporten rekommenderar även att i högre grad påtala könsbaserat våld så att kvinnor kan delta politiskt utan rädsla för sina eller sina näras bekostnad.

I takt med att civilrättsorganisationer är allt mer behövda blir även de mer utsatta. Skuggrapporten rapporterar att licenser för organisationsnummer försvåras och förhalas eller deras tillgångar blir frysta. Vidare har det politiska klimatet blivit polariserat till den punkt att alla organisationer ses som extrema. I takt med denna polarisering blir tankar om samarbete och kompromissande allt mer avlägset, och därmed även potentiella lösningar. Sverige måste ge stöd till demokratisk utveckling genom att exempelvis bidra till att restriktioner som hämmar civilsamhällesorganisationer hävs.

Skuggrapporten visar på många områden som kräver omedelbar uppmärksamhet. Sverige är ett land som har ett omfattande och långsiktigt samarbete med civilrättsorganisationer och lokalbefolkning. Sverige spelar en viktig roll genom att uppmuntra dialog, bidra med finansiella medel och insistera på att resolutioner ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Sverige måste ge fortsatt långsiktigt och flexibelt stöd till CSO och kvinnoorganisationer. Vidare måste Sverige arbeta för global jämställdhet så att Jemens återuppbyggnad inkluderar Kvinnokonventionens avskaffande av könsdiskriminering och jämställd fördelning av makt. Endast genom att angripa de underliggande problemen kan Jemen över tid bygga en hållbar fred.

 

Ann Stödberg, styrelseordförande Operation 1325
Louvisa Grotte, praktikant Operation 1325