Annika Schabbauer,

#metoo har svept över Sverige och gäller i allra högsta grad även kvinnor och flickor i konfliktländer. Vi hoppas att utrikesminister Margot Wallström (S) kräver kvinnors delaktighet i fredsprocesser när FN Säkerhetsråd idag har sin årliga debatt om kvinnor, fred och säkerhet, skriver Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325.

Idag när Säkerhetsrådet håller sin årliga debatt om kvinnor, fred och säkerhet måste de lyssna på kvinnors krav på verklig säkerhet för alla. Krig och sexuellt våld ska inte få fortsätta som förut.

När FN:s medlemsstater idag även ger löften om ekonomiska bidrag vid den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet, vill vi påminna om kvinnors rätt att delta.

I konfliktstater och i förtryckande diktaturer drabbas kvinnor hårdast. Kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är ett nedprioriterat fokus då mer pressande frågor om krig och fred måste hanteras först, som om mänskliga rättigheter inte vore en fråga om liv och död.

Civilsamhället uppmanar Margot Wallström och Sveriges allierade att förstärka sitt engagemang och bevisa hur självklart, lönsamt och effektivt det är att införliva kvinnors rätt att delta i säkerhetsfrågor.

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

391 civilsamhällesorganisationer i 89 länder samlade genom paraplyorganisationen NGO Working Group on Women Peace and Security har skrivit ett öppet brev] till FN-ambassadörerna med krav på att medlemsstaterna tydligare måste stå upp för kvinnors rättigheter.

Att förebygga väpnad konflikt kräver resurser till både inrikes – och utrikesförsvar för alla människor. Alla, även människor med icke-binär könsidentitet, har samma rättigheter att delta och att yttra sig.

Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa får inte anses sekundär eller förhandlingsbar, inte ens i flyktingläger eller på migrationsrutten från subsahariska Afrika till Europa.

Kvinnor som engagerar sig för att förebygga icke-demokratiska, radikaliserande rörelser måste stödjas i sina strategiska prioriteringar för konfliktförebyggande arbete. Respekten för kvinnors rättigheter bör vara ett villkor för laglig svensk vapenexport liksom ansvar måste utkrävas för arbetet med att minska handel med små och lätta vapen.

Orden kvinnor och genus ska finnas med i varje resolutionsskrivning om fred och säkerhet. Krig och sexuellt våld ska inte få fortsätta som förut.

Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. Svält och kolera hotar en stor del av befolkningen men det är kvinnor och flickor som drabbats hårdast. Kvinnors rättigheter har fått mindre utrymme samtidigt som aktivister och journalister vittnar om extrema säkerhetsrisker. Den svenska regeringen framhåller att de uppmärksammar krisen i Jemen.

Men FN:s särskilda sändebud till Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, har inte i tillräcklig utsträckning hört kvinnor. Bland deltagande i Kuwaitsamtalen erbjöds en kvinnlig delegation endast att vistas på samma hotell, men inte att delta i samtalet.

Nu planeras för en ny konstitution som är själva grunden till en ny fredlig framtida stat. Men kvinnors rättigheter är helt nonchalerade, onämnda, inte garanterade. Det kan inte leda till en inkluderande fred som håller och bärs av befolkningen, när halva befolkningen utesluts.

Kvinnors rätt till yttrandefrihet har under det senaste året ytterligare hotats i det krympande demokratiska utrymmet där journalister fängslas misstänkta som säkerhetsrisker. Det har blivit farligt att tänka kreativt och att kritiskt granska folkvalda. Självcensuren är stark bland journalister, av rädsla för att hamna i fängelse.

I Turkiet är kvinnorättsaktivister rädda för att visa samröre med utländska civilsamhällesorganisationer – det går inte att ta emot pengabidrag, det går inte att publicera i eget namn eller att ha samröre.

  • Idag vill vi att Margot Wallström bjuder in till partnerskap och ställer krav på de andra FN-medlemsstaterna.

Liksom Sverige rapporterar om aktiviteten i säkerhetsrådet till civilsamhället behöver andra länder öka transparens och inhämtning av kvinnors expertis inom konfliktförebyggande arbete och återuppbyggnad efter konflikt, samt dessutom ta tillvara på de unika perspektiv som bevisats bidra till utveckling och fred.

Bland deltagande i Kuwaitsamtalen erbjöds en kvinnlig delegation endast att vistas på samma hotell, men inte att delta i samtalet.

  • Ett annat initiativ som behöver genomföras är en reformation av rekryteringssystemet för seniora tjänster så att genuskunskap ses som meriterande.
  • Dessutom, kräv att varje utlandsmission och varje särskilt sändebud i FN konsulterar med lokala kvinnogrupper i konfliktregioner.

Orden kvinnor och genus ska finnas med i varje resolutionsskrivning om fred och säkerhet så att bland annat straffrihet för sexuellt våld i konflikt verkligen blir sanktionsgrundande. Med andra ord saknas det inte kunskap om hur vi ska komma till rätta med problemen.

#metoo visar att kvinnors utsatthet är relevanta för global utveckling av hållbar fred och säkerhet. Låt inte vittnesmålen gå obemärkta förbi.

Annika Schabbauer är kanslichef Operation 1325. 

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.