Simona Mohamsson, Karl Pilip Nilsson

Ökad arbetslöshet och fler långtidsarbetslösa visar att Arbetsförmedlingen behöver öppnas för konkurrens och få betalt för de jobb de förmedlar, skriver Simona Mohamsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson och Karl Pilip Nilsson förbundsstyrelsekandidat Liberala ungdomsförbundet.

Den som kan försörja sig själv, kan bestämma över sitt liv. Att varenda person i Sverige ska kunna vara självständig är fundamentalt för att känna att man har en plats i samhället och för att få tillbaka makten över sitt eget liv.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att trenden med en ökad arbetslöshet fortsätter. Statistiken visar också att de som har varit utan jobb i ett år eller mer blir fler.

168 000 av de arbetslösa är födda utanför Europa, det är 22 000 fler än för ett år sedan. Ändå väljer Socialdemokraterna att fortsätta tro på att arbetsförmedlingen är lösningen.

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar särskilt är inga nyheter. Det är väl bekant att många företag väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera personal och att det finns nya och enklare sätt för att rekrytera. Det är framför allt informella kontakter, spontanansökningar, rekryteringsföretag och bemanningsföretag som vinner terräng som rekryteringsväg på Arbetsförmedlingens bekostnad.

Företagens rekryteringsbehov har ändrats sedan myndigheten fick ett rikstäckande ansvar 1948, men det verkar som att Socialdemokratins syn på företagande inte har förnyats.

Vi vill göra det möjligt för fler aktörer att matcha jobbsökande bäst – och betala dem för hur många arbeten de faktiskt förmedlar.

Arbetsförmedlingen har traditionellt varit inriktad på att ge service till stora arbetsgivare och offentlig sektor. Idag är arbetsmarknaden mer mångfasetterad och Arbetsförmedlingen har inte kunnat följa med denna rörelse.

Arbetsförmedlingens verksamhet är inte fullt ut anpassad efter dagens arbetsmarknad där det inte går att använda en och samma väg för alla arbetslösa.

Arbetsförmedlingen bör öppnas upp för konkurrens på lika villkor där en mångfald av fristående aktörer kan bidra i förmedlingsverksamheten. Kombinationen av valfrihet för den enskilde med resultatinriktade och specialiserade aktörer kan göra matchningen effektivare.

Genom att konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingens verksamhet ökar också möjligheten för varje arbetssökande att själv kunna välja förmedlare när verksamheten blir mer specialiserad.

Det är viktigt att förmedlingen av arbete möter de olika behov av arbetskraft som finns på olika håll i landet. Men till skillnad från S så tror vi inte att den enda aktör som kan ta sig an denna utmaning är en myndighet som mindre än var femte arbetsgivare är mycket nöjd med.

En grundsten i arbetsförmedlingen är att företagen vågar låta en arbetsförmedlare att förmedla tjänster, vilket Arbetsförmedlingen misslyckats med. Istället vill vi göra det möjligt för fler aktörer att matcha jobbsökande bäst – och betala dem för hur många arbeten de faktiskt förmedlar.

Ersättningssystemet till privata arbetsförmedlare bör utformas så att de som snabbt får en person som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb får högre ersättning.

Vår generation behöver inte drömmar om fornstora dagar – globaliseringen kräver ett nytt Sverige.

Ersättningssystemet till privata arbetsförmedlare bör utformas så att de som snabbt får en person som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb får högre ersättning.

Vi vill göra det möjligt för fler aktörer att matcha jobbsökande bäst – och betala dem för hur många arbeten de faktiskt förmedlar.

Vår generation behöver inte drömmar om fornstora dagar – globaliseringen kräver ett nytt Sverige. Konkurrens och friare system till att fler arbetstillfällen skapas och till att rätt kompetens hamnar på rätt plats.

Sverige har inte råd att vänta på mer plåsterpolitik på den svenska arbetsmarknaden, det är dags för stora reformer och detta skulle vara första steget.

Simona Mohamsson är arbetsmarknadspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Karl Pilip Nilsson är förbundsstyrelsekandidat. Liberala ungdomsförbundet