ledare En högt uppsatt facklig ledare i Hongkong, Lee Cheuk-yan, har nyligen dömts till fängelse. Men i Sverige är detta förvånande nog ingen stor nyhet.

Lee Cheuk-yan är generalsekreterare för den oberoende fackliga rörelsen HKCTU i Hongkong och vice ordförande i Hongkongs Arbetarparti. I dagarna dömdes han till 14 månaders fängelse. Hans brott består i att ha organiserat protestmöten den 18 och 31 augusti 2019.

Lee Cheuk-yan står även åtalad för att deltagit i gatudemonstrationer under sommaren och början av hösten 2020. Fler rättegångar väntar och fängelsestraffet kan skärpas.

Demonstrationerna i Hongkong, som kulminerade före pandemin, fick stort medialt genomslag. Vad som däremot sällan uppmärksammats är de nära banden mellan svensk arbetarrörelse och den fackliga och politiska oppositionen i Hongkong. HKCTU bildades 1990 genom att en tidigare kristen fackförening breddade sin bas. De första utländska kontakter som etablerades var med svenska fackföreningar. Sedan dess har utbytet varit intensivt.

Lee Cheuk-yan har flera gånger besökt Sverige och mängder med fackliga företrädare och journalister har träffat Lee Cheuk-yan och andra fackliga företrädare i Hongkong. Jag har själv mött Lee Cheuk-yan vid flera tillfällen. Första gången var 1993 på HKCTU:s nyöppnade kontor, men jag minns särskilt hösten 1996 när han talade för fackliga medlemmar i Hongkong som blivit hotade av sina arbetsgivare.

HKCTU har också under långa perioder fått ekonomiskt stöd från Sverige som kanaliserats av Union to Union och Palmecentret. Såväl LO som TCO har varit starkt involverade i arbetet.

Förbunden inom HKCTU slåss för bättre löner och arbetsvillkor. En viktig bas var länge de anställda på Hongkongs jättelika Coca Cola-fabrik. Ett annat välkänt medlemsförbund organiserar hushållsanställda.

Repressionen drabbar en nära vän och bundsförvant till svensk arbetarrörelse.

Många välbärgade familjer i Hongkong har anställt kvinnor från Filippinerna och andra länder för att passa deras barn och sköta hushållet. Förbundet för hushållsanställda i Hongkong har inte bara slagits för att hembiträdena ska få ut sina rättmätiga löner och organiserat skydd för kvinnor som misshandlats. De har också initierat en global fackliga international för hushållsarbetare. Internationalen har sitt säte i Hongkong och generalsekreterare är Elizabeth Tang, gift med Lee Cheuk-yan.

Lee Cheuk-yan har också en viktig politisk roll i landet, som en av ledarna för Arbetarpartiet. Mellan 1995 och 2016 var han ledamot av Hongkongs lagstiftande församling. Han har även varit aktiv i demokratirörelsen, som försvarar rösträtten och yttrande- och mötesfriheten. Protesterna handlar med andra ord om det som brukar beskrivas som grundläggande liberala fri- och rättigheter.

När styret i Hongkong, med direktiv från Peking, nu smular sönder förhoppningarna om demokrati och liberala rättigheter, grusas också möjligheterna till en demokratisk utveckling i hela regionen. Repressionen drabbar en nära vän och bundsförvant till svensk arbetarrörelse.

Många i Sverige har förvisso reagerat. Palmecentret har protesterat, tidningen Arbetet har skrivit om fängelsedomen och LO antog ett uttalande när Lee Cheuk-yan greps i början av mars. Men det räcker inte. Lee Cheuk-yan behöver ett massivt stöd från Sverige. Och det är bråttom nu.

227: generalsekreteraren i CTU, Lee Cheuk Yan, talar med pressen efter demonstrationen mot det kinesiska företaget, 1996
Fotograf: Mats Wingborg