Jonathan Pasic

debatt Ekonomin går på högvarv, arbetslösheten är den lägsta på tio år. Vi lever i ett av världens tryggaste länder. Låt oss tala om verklig otrygghet utan att den tillåts bli tändvätska för populism och hat, skriver Jonatan Pasic (S)-debattör.  

Människor upplever sig otrygga, de stärks i sin uppfattning av skeva trollkonton på Facebook och populistisk retorik bland missnöjespartier. Samhället utmålas som otryggt och som på väg i fel riktning.

Demokratin tycks hotad av en ogenomtränglig förbestämd uppfattning. ‘Sverige är otryggt. Punkt.’ Låter det.

Vad som är rationellt och riktigt är som kastat ut ur fönstret när medborgare dag ut och dag in matas med ständig desinformation och otrygghetspropaganda. Allt för att ge missnöjespartiet ytterligare en skrämd röst.

Ekonomin går på högvarv, arbetslösheten är den lägsta på tio år. Vi lever i ett av världens tryggaste länder. Sverige är starkare än på åratal. Men ändå tycks framgångarna inte upplevas av befolkningen.

Visst ska vi tala om otrygghet. Den enskildes upplevelser ska inte förminskas, men den ska inte heller tillåtas bli tändvätska för populism och hat.

Samhället kan i delar uttryckas vara otryggt, men vissa partiers utmålande av samhället kan inte annat uppfattas än som ett sätt att skrämma till sig en valvinst, snarare än tala om otrygghetens alla delar.

Otryggheten kan återfinnas i kriminalitet.

Men ofta glöms den otrygghet som i mycket högre utsträckning påverkar människor bort.

Långa vårdköer i sjukvården, försök till försämring av arbetsförhållanden och uppmuntran till riskkapitalbolag att vinstmaximera  löntagarnas skattepengar – istället för att låta dessa gå dit de ska; till vård, skola och omsorg.

När vi talar om detta är det otrygghet högern gärna inte talar om, men som folket varje dag tvingas känna på konsekvenserna av.

  • Att kvinnor i mycket högre utsträckning än män tvingas arbeta på deltidskontrakt, istället för att få en rättmätig heltidsanställning, det är inte en otrygghet högern vill tala om.
  • Att människor i landsting med högermajoritet som Västra Götaland vid sjukdom sannolikt tvingas sitta i en väntsal i stället för få vård, det tycks inte heller vara en relevant otrygghet att tala om för högern.

Att tillåta övervinster i välfärden istället för att anställa folk till välfärdssektorn, det tycker högern är en trygghet riskkapitalbolagen förtjänar.

  • Att tillåta övervinster i välfärden istället för att anställa folk till välfärdssektorn, det tycker högern är en trygghet riskkapitalbolagen förtjänar till nackdel för den otrygghet det medför för vanligt folk.

Att högern har mage att i ena stunden tala om att de värnar om tryggheten för vanligt folk, men i andra stunden välkomnar lägre ingångslöner för unga, en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och höjd pensionärsskatt, det kan inte på något sätt ses som att ta frågan på allvar.

Låt rätt värderingar vinna valet. Sverige är på många sätt ett land i världsklass, men det finns brister.

De ungas situation på arbetsmarknaden, pensionärernas levnadsvillkor och hur vårdköerna ska minska är bara några av de otrygghetsfaktorer socialdemokratin är mån om att lösa.

Samhället blir inte bara tryggare med fler poliser och övervakningskameror. – Vårdköerna måste minska, pensionärernas levnadsstandard öka och ungdomar måste få schyssta villkor att leva på. Endast så kan vi garantera ett tryggt Sverige, även i framtiden.

Jonathan Pasic är socialdemokratisk debattör politiskt förtroendevald för Socialdemokraterna, kandiderar till Västra Götalands regionfullmäktige för (S).