Lina Hading (Bild: Linda Broström)

debatt Lärare såväl som studie- och yrkesvägledare måste kunna göra karriär i sin profession utan att behöva lämna skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Mycket har hänt sedan Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud, bildades 1981. I år firar vi 40-års jubileum och genom åren har vi växt och blivit en röst att räkna med i debatten. Även om vi har kommit långt har vi fortfarande mycket kvar. Någonting som är otroligt viktigt för studenter, för lärare och studie- och yrkesvägledare och för skolan i stort är fortbildning, vi slutar inte lära bara för att vi tar examen.

Våra medlemmar består av lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter från hela landet. Studenter som alla går mot samma mål, nämligen att bli yrkesverksamma inom svensk skola och utbildning.

Lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha möjlighet att avancera i sin profession, kunna utvecklas och gå vidare i sin karriär och tjänst. Att det därför måste upprättas tydliga karriärsteg är någonting som Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening drivit länge.

Idag kännetecknas lärares möjligheter till professionsutveckling av samma olikvärdighet som skolan i stort. Ett av huvudproblemen är att möjligheterna till utveckling i yrket beror på vilken huvudman man är anställd hos. Genom ett nationellt professionsprogram som är rätt utformat skulle det ges möjligheter till större ansvarstagande för sin egen utveckling och fortbildning samtidigt som många av nackdelarna med dagens karriärsystem kan rättas till.

Att meriteringsstegen inte heller kopplas till löneutveckling är olyckligt, ja rent ut sagt bedrövligt.

Nyligen har regeringen lagt fram ett förslag om att ett nationellt professionsprogram för lärare införs. Det ska bestämma vilka kompetensutvecklingsinsatser som sätts in. Det är mycket positivt. Men att det endaste leder till två meriteringssteg är olyckligt och motsvarar inte det professionsprogram som Sveriges lärare och lärarstudenter behöver. Professionsprogrammet behöver vara mer genomarbetat.

Att meriteringsstegen inte heller kopplas till löneutveckling är olyckligt, ja rent ut sagt bedrövligt. Varje steg i systemet måste ge en garanterad löneökning eftersom det utan ekonomiska incitament inte blir lika attraktivt för lärarna att meritera sig.

Även studie- och yrkesvägledarna måste få ett motsvarande professionsprogram. I en undersökning med yrkesverksamma studie- och vägledare som Lärarnas Riksförbund genomfört framgick det att nästan 70 procent anser att det bör införas ett nationellt system som reglerar och garanterar förutsättningar för karriärutveckling och fortbildning även för studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening är av åsikten att såväl lärare som studie- och yrkesvägledare ska ha möjlighet att avancera i sin profession, kunna utvecklas och gå vidare i sin karriär och tjänst. Detta, tillsammans med fler meriteringsnivåer och ekonomiska incitament, borde vara ett naturligt kommande steg när professionsprogrammet utvecklas, helst innan nästa jubileum.

 

Lina Hading
ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening