Malin Danielsson och Jessica Johnson

debatt Det finns strukturer som hindrar kvinnor på arbetsmarknaden, och som måste synliggöras tydligare. Som glastak som slås i när man närmar sig högre positioner och en ojämn fördelning av VAB, skriver Liberalernas Malin Danielsson och Jessica Johnson.

2086 är året då kvinnor kommer att tjäna lika mycket som männen om utvecklingen går i samma takt som den gjort de senaste 25 åren. Det visar en studie från Swedbank och sparbankerna från tidigare i år. Kvinnor tjänade 2018 i snitt 21 000 kr jämfört med männens snitt på 27 500 kr. En anledning är att kvinnor i lägre utsträckning än män arbetar och att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid.

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt arbetar och betalar skatt. Skatt som går till skola, vård och annan samhällsservice. Men det är också viktigt för individen. Egen lön innebär frihet. Frihet att klara sig själv och inte vara beroende av någon annan. Frihet att lämna en sambo som inte är schysst. Frihet att spara till en egen bostad eller annan investering för sin egen framtid. Frihet att stå på sina egna ben och fatta sina egna beslut.

Samtidigt som beslutet ligger hos den enskilde individen måste vi också inse att det finns strukturer som hindrar kvinnor på arbetsmarknaden.

Ytterligare 66 år innan kvinnor och män är ekonomiskt jämställda är på tok för lång tid att vänta. Förändringen behöver gå snabbare. Dagens deltidsarbetande kvinnor eller kvinnor som står utanför arbetsmarknaden kommer vara morgondagens fattigpensionärer. Därför anser vi i Liberalerna att ofrivilliga deltider ska hållas nere, att föräldraförsäkringen görs om så att den uppmuntrar till ett mer jämställt uttag av dagarna och att det ska finnas fler karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.

Att söka ett arbete, starta ett företag eller ta sig an en högre position är ett beslut som varje person själv måste fatta. Och fler kvinnor behöver fatta dessa beslut. Men samtidigt som beslutet ligger hos den enskilde individen måste vi också inse att det finns strukturer som hindrar kvinnor på arbetsmarknaden. Glastak som slås i när man närmar sig högre positioner och en ojämn fördelning av VAB är två exempel. Dessa strukturer kan vi aldrig acceptera och de behöver synliggöras för att förändringstakten ska öka så att kvinnor inte behöver vänta till 2086 innan de har samma ekonomiska frihet som män.

Malin Danielsson
riksdagsledamot
Liberalerna

Jessica Johnson
ordförande
Liberala kvinnor Stockholma län