Bild: Stock.XCHNG

Göran Hägglund (kd) är tydlig: han tänker som socialminister inte göra det möjligt för ensamstående kvinnor att få rätt till assisterad befruktning. I hans värld är det att kränka barns rättigheter. Kristdemokraterna är blinda för alla familjekonstellationer som inte följer det traditionella mönstret. De enda barn vars rättigheter inte kränks är de som växer upp i kristdemokraternas älsklingsprojekt: kärnfamiljen med biologisk mamma, biologisk pappa och barn.

Just den sortens kärnfamilj må fortfarande vara den vanligaste. Men absolut inte den enda. Det vill kristdemokraterna inte se och väljer att fortsätta ha skygglapparna på. I interpellationsdebatten i riksdagen i går upprepade Göran Hägglund till leda att vi ska utgå från att barnet ska växa upp med sina två föräldrar. För honom är den utgångspunkten helig och ska vara allena rådande. Därför tänker han inte vara med och skapa förutsättningar för något annat.

Hägglunds sidekick i debatten, riksdagsledamoten Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), gjorde det till en sport att tolka barnkonventionen selektivt så att den passar en kristdemokratisk världsbild. Hon tryckte på att barn enligt konventionen har rätt att få vetskap om sitt ursprung. Men bortsåg medvetet från de barn som redan tillkommer genom assisterad befruktning. Svenska ensamstående kvinnor som vill bära och föda barn åker i dag till våra grannländer för insemination. Förra året tillkom 75 barn på det sättet. De barnen har ingen möjlighet att få veta sitt ursprung. Det skulle de däremot om den svenska sjukvården fick utföra assisterad befruktning.

Kristdemokraternas krampaktiga grepp om kärnfamiljsnormen nekar alltså många barn deras rättigheter. Och är världsfrånvänt. Det finns en realitet, där människor lever på olika sätt, och en drömbild, där alla familjer ser ut som kristdemokrater vill. Kristdemokraterna är förskräckta över att kärnfamiljsnormen ruckas allt mer och har därför varit hårdnackade och konsekventa motståndare när förändringar genomförts. Lesbiska par har i dag rätt till assisterad befruktning. Ensamstående kvinnor och män har rätt att prövas som adoptivföräldrar. Homosexuella par likaså.

Förmågan och viljan att uppfostra barn har ingenting med civilstånd eller sexuell läggning att göra. Inte heller om barnen är biologiska eller adopterade. Det finns inget som säger att barn som växer upp i icke-traditionella familjer mår sämre. Förbudet för svensk sjukvård att utföra assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är därför inkonsekvent och ologiskt ur ett samhällsperspektiv.

Göran Hägglund sa i riksdagen i går att vissa saker ska man göra som man tycker är rätt och riktigt och inte bara följa "tidens anda". Det är tragiskt att världsfrånvändheten får styra Socialdepartementet.