Skyddet för de sjuka har medvetet slagits sönder av en regering som vill statuera exempel.

Sjukförsäkringen är, det hörs på namnet, just en försäkring. Vi betalar den gemensamt för att den ska skydda oss om vi blir sjuka.

Men ordet försäkring har i de sjukas fall blivit innehållslöst. Någon annan slutsats går inte att dra av Dagens Arenas granskning som publiceras idag. Svårt cancersjuka kvinnor tvingas ut på arbetsmarknaden, visar tre domar i Förvaltningsrätten.

Reglerna säger att den som har varit sjukskriven i mer än 180 dagar inte längre ska prövas mot den egna arbetsplatsen. Om Försäkringskassan då bedömer att den sjuka skulle klara något annat jobb på arbetsmarknaden, försvinner sjukersättningen och den sjuka hänvisas till Arbetsförmedlingen.

Dessa regler har fått hård kritik. Bland annat av en grupp cancerläkare vid Karolinska Institutet, som 2009 protesterade mot att svårt cancersjuka kvinnor tvingades söka heltidsarbete. Regeringen pressades att backa och gjorde ett tillägg till lagen så att svårt sjuka skulle slippa att ställas mot hela arbetsmarknaden.

Fyra år senare har det fortfarande inte blivit bättre. Dagens Arena berättar om tre kvinnor. En av dem är undersköterskan Kerstin, 63. Hon har bröstcancer, högt blodtryck, depression och en allvarlig muskelsjukdom. Hon har varit sjukskriven i ett år. Hennes läkare anser att hon inte kan arbeta mer än 75 procent.

Men Försäkringskassan ger sig inte. Den avslår Kerstins rätt till fortsatt sjukpenning. Förvaltningsrätten går på Försäkringskassans linje. Kerstin ska söka ett jobb som hon ”klarar av”.

Även bröstcancersjuka Anita, 64, har utsatts för en liknande behandling. Hon har överklagat sitt fall till högsta instans.

– I ett av de sista breven jag fick från Försäkringskassan använde de begreppet ”Den reguljära arbetsmarknaden” tolv gånger. Det gjorde mig förbannad. Jag var sjuk och utsliten och kunde bara inte jobba, inte någonstans.

Reglerna är uppenbarligen så nitiska att de saknar varje form av medmänsklighet. Detta märks inte minst i de fem kriterier som fastställer om människor är allvarligt sjuka och därmed har rätt till sjukersättning även efter det första året. Det femte kriteriet, som har kallats dödskontraktet, lyder: ”Betydande risk för död inom fem år”.

Samhället borde vara helt främmande inför att kalkylera med människors död på det sättet. Det är häpnadsväckande att ett sådant villkor för sjukersättning över huvud taget kan finnas i Sverige. Att människor tvingas använda sin egen död som argument är ett hån mot livet.

Det räcker inte längre att tala om en undermålig svensk sjukförsäkring. Den har inte bara brister eller problem – den är medvetet sönderslagen av en regering som vill statuera exempel. Sjuka människor behandlas illa så att vi som fortfarande är friska inte ska våga lyssna på våra kroppars varningssignaler. Inte ska räkna med samhällets stöd den dag vi blir sjuka.

Det kallas arbetslinjen.

Läs också:
Svårt cancersjuka Anita tvingades ut på arbetsmarknaden
Flera domar visar: Cancersjuka får avslag på sjukpenning