Bild: Pixabay

debatt De ekonomiska stimulanserna för att åtgärda coronavirusets effekter bör inte enbart gå till storföretagen. Vi föreslår istället att stödpaketen går direkt till individer som blivit utsatta och förlorat sin anställning. Därför anser vi att upprättande av ett temporärt system med basinkomst är lösningen, skriver sex liberaler.

Det finns flera anledningar varför tillfällig basinkomst är en bättre lösning istället för att enbart hjälpa storföretagen. Tidigare erfarenheter i Europa och USA visar att lättnader av krediter via centralbanker leder till högre inflation. Något som innebär att alla som arbetar ihop en lön får se att intjänade pengar tappar värde och räcker till mindre konsumtion.

En annan anledning är att man genom basinkomst undviker en accelererande maktkoncentration. Både eurokrisen och dollarkrisen under 2010-talet har visat att storföretagens maktkoncentration gjorde att politiker kände sig nödgade att hjälpa storföretagen. Bolagens höga aktievärde har lett till att ägarna av dessa bolags aktier såsom pensionsbolag och andra har väldigt mycket att förlora om bolagen faller.

Det skulle innebära att varje arbetslös får 10 000 kronor per månad fram till att krisen anses vara stabiliserad.

Maktkoncentration skapas även genom hänvisningar till patriotism och “nationella intressen” som regeringar förväntas att ställa upp på. Att inte förbruka offentliga pengar genom stöd till flera större företag som General Motors i USA ansågs i debatten för 10 år sen som opatriotiskt. Samma tongångar förekom i Sverige angående Saab och samma tongångar hör man idag om Volvo och SAS. Politiken hamnar i bojor. Fortsätter man på den vägen minskar politikens manöverutrymme för varje åtgärd.

Sveriges Kommuner och Regioner har under flera år varnat för att flera kommuner går på knäna. Med ytterligare individer som behöver det kommunala försörjningsstödet kommer kommunernas ekonomiska kalkyler inte gå ihop. De som förlorar sin anställning på grund av coronaviruset borde inte ha en så lång väg till nästa anställning, vilket kan göra den byråkratiskt tunga försörjningsstöd systemet mer av ett hinder för att komma till nästa anställning.

Därför menar vi att en tillfällig basinkomst direkt till behövande individer vore ett smidigare och frihetligare sätt för staten att omfördela pengar. Det skulle innebära att varje arbetslös pga coronavirusets effekter får 10 000 kronor per månad från och med att smittspridningen har stabiliserats fram till att krisen anses vara stabiliserad. Det är pengar som skulle användas i den reella ekonomin, och som inte skulle påverka inflationen avsevärt. Dessutom, temporär basinkomst skulle vara komplementerande för en fri marknad och en öppen ekonomi som Sverige.

 

Peter Harich, medlem i Liberalerna i Eskilstuna

Vladan Lausevic, medlem i Liberalerna i Täby

Andreas Froby, medlem i Liberalerna i Botkyrka

Martin Ivar Johansson, medlem i Liberalerna i Falun

Ellena Dellios Vukic, medlem i Liberala Kvinnor i Stockholms region

Conrad Vernersson, medlem i Liberalerna i Lund