Att romer och resande diskrimineras och utsätts för förföljelser och förtryck borde inte vara någon nyhet längre. Än mindre en nyhet som bemöts med så mycket axelryckningar å ena sidan, och vansinnesmotstånd å den andra.

Ingen annan folkgrupp framkallar sådana konvulsioner av ”skylla sig själva”-utbrott eller tirader av föreställningar om alla dåliga egenskaper som sägs vara medfött romska.

Själv har jag en idog mejlare som nu som då hör av sig för att, enligt honom själv, ”häckla” mig för att jag i en tidigare ledare argumenterade för att Sverige borde erbjuda uppehållstillstånd för de romer och resande som förföljs och tvångsutvisas trots den fria rörlighet deras EU-medborgarskap påbjuder. Jag är, bland mycket annat, en landsförrädare som kommer vakna den dagen ”mina” 15 miljoner romer invaderar Sverige.

I slutet av februari publicerade Europarådet en rapport om romers och resandes situation. Läsningen är förfärande. Romer och resande är den mest diskriminerade folkgruppen i samtliga 47 medlemsstater.

I Tjeckien har upp mot 90 000 romska kvinnor steriliserats i smyg när de sökt gynekologisk vård av andra skäl. Romska kvinnor och barn är allvarligt överrepresenterande bland offer för trafficking. Romska barn tvingas, i den mån de alls går i skolan, till undervisning för psykiskt funktionshindrade elever – utan andra skäl än att de är romer. Arbetslösheten bland romer och resande är skyhögt större än bland majoritetsbefolkningar. Människor lever i fallfärdiga skjul, utan rinnande vatten och elektricitet.

Europarådet slår fast att romer och resande har diskriminerats och utsetts till politiska syndabockar vid exempelvis ekonomiska kriser allt sedan de anlände till Europa för 500 år sedan. Nästintill undantagslöst vägrar stater och samfund att ge dem upprättelse för övergrepp. Till exempel mördades omkring en halv miljoner romer och resande under Förintelsen. Brott som inte ens erkändes under Nürnbergrättegångarna.

Den utbredda och växande anti-ziganismen i Europa gör sig påmind på många sätt. Minns tvångsutvisningarna av EU-medborgare från Frankrike och Sverige förra sommaren, ungerska Jobbiks hat, italienska medborgargarden. Inför helgens val i Slovakien kampanjade nationalistpartiet SNS genom att kalla romer ”parasiter” och på affischer fråga ”Hur länge ska vi betala för romerna?”.

I Sverige har regeringen utnämnt 2012 till romskt kulturår och inlett arbetet med en vitbok om de förföljelser svenska romer och resande utsatts för under historien. Det är en bra början. Om den svenska staten dessutom slutade utvisa romer till – i bästa fall – utsiktslösa lägerliv i Kosovo och Serbien vore det ännu bättre.