Manuel Cortez Azero,

KD:s gruppledare i Stockholms stad, Erik Slottner, vill införa utegångsförbud för ungdomar i förorter. Den alltmer aggressiva rasismen är långt mer skrämmande än 12-åriga grannpojkar som hänger runt, skriver Manuel Cortez Azero, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen. 

Trygghetsmissbrukarna blir allt fler. Företrädare för SD och M har drivit liknande förslag. Förslaget om utegångsförbud vore begränsat till att enbart vara en förolämpning mot väljarnas logiska resonemangsförmåga om det vore genuint.

Men inte ens Slottner själv kan tro att det finns på världskartan att förverkliga sitt förslag. Nej, retoriken om utegångsförbud fyller andra syften. Vissa politiska partier tjänar på att måla en bild av Sverige där flyktingbarn och förortsungar är de farligaste hoten. Och den bilden målas effektivt genom att sprida extrema förslag av denna sort.

KD:s Erik Slottner menar i DN att 12-åringar »sprider skräck« i sina bostadsområden. Han ignorerar skräcken som sprids av rasistiska terrorister som lasermannen i Malmö och svärdmannen i Trollhättan. Han nämner inte asylboenden som brinner, s.k. medborgargarden som bildas eller de unga svenskar med utländsk bakgrund som hotas när de engagerar sig politiskt.

Aggressiv rasism är skrämmande. Och aggressiv rasism är bara toppen av ett isberg.

Vardagsrasism, den rasism som utförs av oss alla i små och ibland välmenande doser, är ett väldokumenterat fenomen. Enligt många rapporter ligger vardagsrasismen bakom att svenskar med utländsk bakgrund har sämre tillgång till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och diverse maktsfärer.

Den alltmer aggressiva rasismen är långt mer skrämmande än 12-åriga grannpojkar som hänger runt.

Slottner gastar på om 12-åringar i »riskzoner« men ignorerar klassklyftorna som förpassat dem till riskzonerna. Slottners egna Allians slet sönder Sverige under åtta års tid. När de styrde ökade de ekonomiska klyftorna i Sverige snabbast i hela OECD. En slump? Eller en oavsiktlig sidoeffekt som krävdes för att uppnå andra politiska mål? Ingetdera. Allianspartiernas ideologier motiverar en politik för ojämlikhet.

Sverige är mångkulturellt, och tur är det. Monokulturella samhällen är ineffektiva, otrygga och tråkiga.

De har ofta kommunicerat att ett visst mått av ojämlikhet krävs i fungerande samhällen och sedan satt igång arbetet med att skapa ett ojämlikt och splittrat Sverige. I detta splittrade Sverige kan kriminella lätt rekrytera unga frustrerade män.

Sverige är mångkulturellt, och tur är det. Monokulturella samhällen är ineffektiva, otrygga och tråkiga. Ändå vill trygghetsmissbrukare använda vanligt folks legitima törst efter trygghet i en föränderlig värld till att skapa just sådan monokultur.

Vill KD precis som Miljöpartiet att Sverige ska präglas av företagsamhet, solidaritet och kulturell innovation? Står KD precis som Miljöpartiet för mångfald och inte enfald? Då krävs arbete för jämlikhet. Då måste man bekämpa rasism. Då bör alla kristdemokrater markera kraftigt mot Erik Slottners sanslösa förslag om utegångsförbud för ungdomar i förorten.

För Miljöpartiet och Grön Ungdom kommer det alltid att var självklart att slåss för Sveriges öppenhet. Vissa politiker har börjat prata om ofrivillig återvandring. Det är inte bara historielöst, befriat från medmänsklighet och fattigt på logik. Det är också första steget mot en ekonomisk katastrof.

Utan utländska influenser stannar samhällen upp, blir inåtvända och vissnar. Sverige bör försvara sin öppenhet genom att skapa möten mellan folk med olika bakgrund, genom antirasism och genom att sluta klassklyftor. Inte genom att införa undantagstillstånd för 12-åriga förortsungar.

Manuel Cortez Azero är  språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen.