Parul Sharma, Cecilia Chatterjee-Martinsen,

Vattenveckan Var femte arbetare finns i länder där bristen på vatten och toaletter är akut. Många svenska företag tar fortfarande för lite ansvar för de anställdas behov av sanitet och hygien, trots att detta hindrar ekonomisk utveckling, skriver Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige, och Parul Sharma,hållbarhetsexpert. 

Sedan världens ledare 2015 skrev på de nya globala målen för hållbar utveckling har många storföretag ökat sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Svenska företag är på många sätt världsledande i sitt hållbarhetsarbete, och stora steg har tagits för att minska vattenförbrukning och miljöpåverkan i verksamheten.

Enligt en undersökning från konsultbolaget EY rapporterar dessutom hela 70 procent av svenska storföretag redan mot de hållbara utvecklingsmål, Agenda 30, som FN:s medlemsstater beslutat ska uppnås till 2030.

Att så många svenska företag har börjat integrera målen i sin verksamhet är mycket positivt, och det visar att företagen förstår vilken roll de kan spela för global utveckling.

Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina leverantörskedjor.

Eftersom rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för all utveckling missar företag en stor möjlighet att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Konsekvensen är att de ofta är borta från arbetet, deras barn har svårt att gå i skolan, kvinnorna måste spendera timmar varje dag på att hämta vatten.

Idag uppskattas att var femte arbetare i världen, ungefär 1,5 miljarder människor, är anställd i företag med globala leverantörskedjor,  dvs företag med underleverantörer, och majoriteten av dem finns i utvecklingsländer där bristen på rent vatten och toaletter är som allra mest akut.

Bristande ansvarstagande i leverantörskedjan bidrar till att en stor del av världens arbetskraft och deras familjer ofta lider av vattenrelaterade sjukdomar.

Konsekvensen är att de ofta är borta från arbetet, deras barn har svårt att gå i skolan, kvinnorna måste spendera timmar varje dag på att hämta vatten och möjligheter till ekonomisk utveckling hindras.

Företags möjlighet att bidra till global utveckling kan därför inte underskattas.

Att förbättra situationen för anställda och i leverantörskedjan har dessutom positiva effekter för företags verksamhet. Idag kräver många investerare och kunder att företaget de stödjer eller handlar hos tar ansvar och arbetar etiskt.

Förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien säkerställer också en frisk och mer produktiv arbetskraft, bättre utbildning och en långsiktig relation med myndigheter i länderna där de verkar.

Varje satsad krona på rent vatten och sanitet ger fyra kronor tillbaka till samhället genom bättre hälsa och ökad produktivitet

Det uppskattas att varje satsad krona på rent vatten och sanitet ger fyra kronor tillbaka till samhället genom bättre hälsa och ökad produktivitet.

Så om det är både etiskt rätt och ekonomiskt smart att satsa mer på vatten, toaletter och hygien, varför gör då inte fler företag det?

I vår kontakt med företag upplever vi att det finns en genuin vilja till förbättring, det som saknas är kunskap om problemet och gemensamma riktlinjer att följa.

Därför måste företag, expertorganisationer som WaterAid, internationella organ, och myndigheter i länderna där företagen har verksamhet arbeta tillsammans för att ta fram gemensamma riktlinjer som företag kan följa.

Plattformar för sådana samarbeten finns till stor del redan på plats, och exempelvis håller WaterAid på att tillsammans med partners ta fram konkreta exempel på hur företag kan tjäna på investeringar i vatten, sanitet och hygien.

Vi uppmanar därför fler företag att engagera sig i de initiativ som redan finns, bidra till ökad kunskap samt uppdatera sina uppförandekoder:

  1. Skriv på existerande avtal

Ett viktigt första steg för företag är att skriva under och genomföra WBCSD Pledge for safe WASH at the Workplace, som innebär att företag åtar sig att anställda ska ha tillgång till rent vatten och sanitet på arbetsplatsen.

  1. Öka kunskapen

För att förbättra kunskapen måste företag öppna upp för mer informationsinsamling om konsekvenserna av brist på rent vatten, sanitet och hygien i sina leverantörskedjor. Det kan bidra både till att förbättra standarden i de egna leverantörskedjorna, och tydliggöra affärsnyttan så att fler företag vågar investera i vatten, sanitet och hygien

  1. Uppdatera uppförandekod

Företag måste i samarbete med experter och andra företag sätta tydliga uppförandekoder för vad deras underleverantörer måste leva upp till när det kommer till vatten, toaletter och hygien.

Om företag genomför dessa tre saker har de lagt en bra grund för ökad ansvarstagande. Vi hoppas att fler företag tillsammans med oss vill bidra till en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det är inte bara etiskt rätt utan också avgörande för att driva ett hållbart och vinstgenererande företag.

Cecilia Chatterjee-Martinsen är generalsekreterare på WaterAid Sverige, som just nu har vattenvecka i Stockholm. 

Parul Sharma är chef för hållbarhetsrådgivning advokatfirman Vinge. Parul är också hållbarhetsexpert och ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030.

WaterAid är en global organisation som arbetar i några av världens fattigaste samhällen för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.