ledare Att hacka sönder barndom och ungdom med många motstridiga åldersgränser försvårar möjligheterna att växa upp under fria och trygga förhållanden. Lagstiftarna måste överge nuvarande låt-gå-inställning.

»Tillträde förbjudet. Målsman ansvarar för sina minderåriga barn« står det på skylten som spärrar av byggarbetena vid Slussen i Stockholm. En tydlig norm som är till för att skydda barnen och som borde stå även på utvalda platser på internet.
Men när upphör barnet att vara barn?
Enligt artikel 1 i barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn »om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet.«
Det låter enkelt, men den svenska barndomen är numera avreglerad och sönderhackad i en rad åldersgränser, som inte hänger ihop och inte heller bidrar till att göra det som är tanken: Att ge både behörighet och skydd, samtidigt som individen får en uppfattning om sig själv i relation till samhället och andra.

 • Ett barn anses (i ett förslag från en utredning) vara kapabelt att fatta beslut om att byta juridiskt kön (med instämmande från vårdnadshavare) från 12 års ålder.
 • Från 13 år ska hen sköta läkartider och recept utan föräldrars insyn på nätet.
 • Men när barnet vill vaccinera sig mot covid-19 måste en målsman följa med fysiskt tills barnet fyllt 16 år. Samtidigt säger intresseföreningen SKR; Sveriges Kommuner och Regioner att 15-åringar själva får bestämma om vaccination.
 • Vid 15 får barnet köra moppe.
 • Barn under 15 ska ha hjälm när de cyklar. Men ett år senare får de köra så kallade ungdomsbilar, mopedbilar och ombyggda personbilar, EPA-traktorer, med stora risker att skada sig själva och andra.
 • För att hyra elsparkcykel saknas åldersgräns, försäkringskrav och regler om hjälmtvång, eventuella skadestånd vid olyckor hamnar ofta hos föräldrarna.
 • Från 16 år får barnet rösta i kyrkovalet. Från 18 i allmänna valet. Orsaken till den skiftande synen på politisk mognad är oklar.
 • Vid 16 får barnet även starta företag och själva disponera vad de tjänar.
 • Vid 18 talas det inte längre om barn i juridiken, straffskalorna skärps.
 • Som bekant får ungdomen vid myndighetsåldern 18 beställa sprit på krogen och vid 20 köpa ut den på systemet.
 • Föräldrars försörjningsansvar finns kvar till 21 års ålder, om barnen går i gymnasiet.

Normer och regler kopplade till ålder har ändrats påtagligt, utan belägg för att vi mognar tidigare nu än förr.
Tvärtom har teknikens möjligheter att uppmuntra spelmissbruk, mobbning, ätstörning och suicid gjort oss mindre kapabla att hantera risker och kriser. Att barn från tidig ålder utrustas med en smart telefon som triggar jämförelseångest, rädsla för mobbning, hot och hat har sannolikt bidragit till att psykisk ohälsa ökat kraftigt, särskilt hos flickor.

De olika åldersgränserna väcker också frågor och kritik.
Sveriges Kvinnolobby ser en risk att förslaget om att barn »snabbt och enkelt» ska få byta juridiskt kön undergräver jämställdhetsarbetet när den biologiska kroppen inte längre har betydelse och skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, därmed osynliggörs i statistiken.

13-årsgränsen som stänger ute föräldrar från läkartider och recept via 1177 ifrågasätts av föräldrar med vårdbehövande barn, berättade Terese Kärrman i Ring P1 för en tid sedan.
Att ungdomar under 18 sätter sig bakom ratten, i en, ibland trimmad, ungdomsbil är förenat med stora risker. Med lägre mental mognad saknas ofta förmågan förstå konsekvenserna. Reglerna förenklades 2020 och därefter ökade olyckorna mycket kraftigt.
Först om ett år ska en utredning bli klar om vissa skärpningar för EPA-traktorerna, men många liv kan spillas innan dess. Om riskerna med att barn utan koll får hyra elsparkcyklar är det häpnadsväckande tyst.

Åldersgränser handlar om lagar, byggda på normer om mognad. De etablerar även en riktning för när man ska gifta sig, skaffa barn, börja jobba, med mera.
Är det måhända för tidigt att börja utbilda sig till socialsekreterare och läkare redan vid 18-19-års ålder, med tanke på det tunga ansvar för människors hela liv som följer med yrket?
Är det inte smartare att vänta med smarta telefoner tills barnen klarar att hantera allt de innebär?
Att inte ens 18-årsgränsen alltid räcker till för ett utvecklat konsekvenstänk resonerar professorn i civilrätt, Mårten Schultz, om i en artikel i SvD. Utifrån egna ungdomssynder och mediestormen kring ungdomsbilder på civilminister Ida Karkiainen (S) konstaterar han bland annat att inte ens vid fyllda 20 har det sunda förnuftet »satt sig helt«.
»Det tar tid att utveckla ett omdöme.«

Den rådande oordningen, eller snarare anarkin, med olika »myndighetsåldrar« får riskabla konsekvenser:

 • Barn är oskyddade när vuxna utsätter dem för risker de borde slippa.
 • Barn skyddas inte heller när andra barn hotar, förnedrar och skadar dem.
 • Vuxna hotas av barn både på vägar och trottoarer.

Lagstiftarna måste överge nuvarande låt-gå-inställning. Vi kan inte ha ett samhälle som ger förutsättningar för så många människor att skada sig själva eller varandra.