Förbjud nybilsförsäljning av fossildrivna bilar, skriver SSU:s Isak Öhrlund. Bild: Pixabay

debatt Att utsläppen inte minskar snabbt nog handlar i grund och botten om systemfel som inte åtgärdas. SSU kräver mer, vi vill se systemförändringar, skriver Isak Öhrlund. 

Trafikverket meddelade under förra veckan att utsläppen från Sverige vägtrafik minskar, men i för långsam takt för att nå Sveriges utsläppsmål.Det görs inte tillräckligt för att uppnå de mål som politiken satt upp för att klara av den livsavgörande klimatutmaningen. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och om vi överhuvudtaget ska klara Parisavtalets 2-gradersmål måste beslutsfattares ord bli handling.

Trendspaningar om varför inte utsläppen minskar snabbt nog görs överallt, men i grund och botten handlar det dock om systemfel som inte åtgärdas. Företag, som står för 65 procent av nybilsförsäljningen, tillåts fortfarande att köpa annat än miljöbilar trots att de har både råd och praktisk möjlighet. Kollektivtrafiken är fortfarande underfinansierad, med höga biljettpriser och låg turtäthet, så att personer både i stad och på landsbygd istället väljer bilen.

Högern skriker sig hesa om att höjt bensinpris slår mot landsbygd och tillväxt istället för att fokusera på hur vi gör det möjligt att leva utanför Sveriges städer och samtidigt sänker utsläppen i snabbast möjliga takt. Bristen på systemkritik visar att högern inte har fattat vad som behöver göras för att lösa klimatkrisen. Det viktiga är att människor ska kunna transportera sig, då är det politikens uppgift att möjliggöra det på ett hållbart sätt.

SSU kräver mer, vi vill se systemförändringar. Därför menar vi att följande måste ske:

 

  • Bygg ut kollektivtrafik och gör den avgiftsfri

Kollektivtrafik är hållbart, jämlikt och ekonomiskt effektivt. För att få fler att åka kollektivt krävs att den byggs ut samt att den blir avgiftsfri. Det mest gröna resealternativet ska alltid vara billigast och mest tillgängligt för alla.

  • Förbjud nybilsförsäljning av fossildrivna bilar

För att vi ska kunna klara målen för fossilfrihet krävs att det från år 2025 inte längre är tillåtet att sälja bilar som enbart drivs av fossila bränslen.

  • Bygg ut infrastrukturen för fossilfria alternativ

Där kollektivtrafiken inte är möjlig ska miljöbilar vara det självklara alternativet. Därför måste vi garantera att det går att ladda elbilen eller tanka bio- eller vätgasbilen oavsett var du bor.

  • Miljökonvertera nuvarande fordonsflotta

Över 90 procent av alla bilar i Sverige är fortfarande fossildrivna, men tekniken finns för att de ska kunna köra på miljöbränslen. Staten måste subventionera ombyggnad av fossilbilar till miljöbilar. Även de som inte har råd med ny bil ska kunna köra fossilfritt.

 

Höga och ambitiösa målsättningar för minskade utsläpp är viktigt, men tappar sin relevans om det inte omsätts till praktisk handling. Alla partier som tar klimatkrisen på allvar är skyldiga unga och kommande generationer svar på varför inte mer görs. För SSU är det klart, vi måste minska vägtrafikens utsläpp nu.

 

Isak Öhrlund
Ledamot i SSU:s förbundsstyrelse med ansvar för miljö- och klimatfrågor