I regeringsförklaringen sa Fredrik Reinfeldt att Sverige inte har råd med experiment. Och det är inte bara regeringen som är skeptisk. Försiktighetsprincipens järnregel gäller de flesta riksdagspartier. Även i kommuner och landsting väljer politiker helst välbeprövade lösningar, trots att det kanske är där som nytänkande och innovation i samhällssystemen behövs som mest.

Vilken typ av politiker kommer Håkan Juholt att träda fram som? Ännu en försvarare av dubbla hängslen och livrem, eller någon som släpper fram mer fler nya idéer.

Långa utredningar kan fylla en viktig funktion, men de gör tyvärr också att vi missar många chanser att utveckla och modernisera. Med en öppen ekonomi och nyfikenhet inför omvärlden har Sverige de senaste 200 åren gjort en fantastisk resa från fattigdom till välstånd. Men mörka moln tornar nu upp på himlen.

Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att försörjningsbördan för de svenska kommunerna förväntas växa framöver. Allt färre ska försörja allt fler. Det ställer höga krav på vår förmåga till förnyelse. Vår experimentlusta och vilja att testa nya idéer avgörande för att Sverige ska behålla sin tätposition.

Politik är ett viktigt verktyg för att förändra samhället. Men om man enbart koncentrerar sig på de beslut som klubbas i riksdag och kommunhus missar man lätt samhällsinnovatörerna, alla dessa driftiga personer som bryter konventioner, kläcker nya idéer och lägger ner mycket tid och möda på att utveckla dem. Det är ofta dem som vi kan tacka för framstegen.

Det finns gott om exempel runtom i världen på snillrika samhällsinnovationer som sparat pengar åt skattebetalarna, räddat människors liv och gjort världen till en bättre plats. I vår nyligen publicerade bok ”Kuwaharas dass – och andra lösningar på stora samhällsproblem” (Samhällsförlaget), har vi samlat exempel på dessa kreativa innovatörers arbete.

Titta på vad trafikingenjören Hans Monderman uträttade i holländska Drachten. När han skulle rita om den mest trafikerade rondellen i staden valde han att gå emot gängse idéer om trafiksäkerhet och tog bort alla vägskyltar, trafikljus och trottoarkanter. Greppet funkade. Utan alla skyltar och signaler tvingades nämligen trafikanterna att hålla ögonkontakt med varandra och ta större ansvar. Den lokala trafikmyndighetens statistik är tydlig. Antalet olyckor vid korsningen har minskat med närmare 70 procent sedan ombyggnaden, trots att trafikvolymen samtidigt ökat med cirka 30 procent.

Eller ta Shibuya i Tokyo där stadsdelsnämnden auktionerade ut namnrättigheterna till 14 offentliga toaletter. Tanken var att förbättra ekonomin, men också att få renare toaletter. Städföretaget Amenity Co. vann en av toaletterna och betalar nu runt 8 000 kronor per år för namnrättigheterna. Men eftersom företaget knappast vill förknippas med en illaluktande och nedklottrad toalett lär man hålla den i fint skick. Hittills har företaget tagit 240 000 kronor ur egen ficka för att rusta upp byggnaden.

Inspiration hittar vi också i Michigan i USA där en grupp stiftelser hjälper arbetande låginkomsttagare till ett eget buffertsparande. För varje sparad krona den fattige lägger undan får han eller hon en krona till. Samtidigt erbjuds rådgivning och hjälp att lära sig ekonomi. Många förvånas av de goda resultaten och programmet ses som ett av de mest lyckade i kampen mot fattigdom. En förutsättning är att de som deltar får behålla sitt sparande även om de tidvis behöver socialbidrag.

Sveriges står inför stora ekonomiska utmaningar. Redan i dag är det fler som inte arbetar än som arbetar. Antalet kommuner där varje person i arbete ska försörja sig själv och minst två personer till beräknas öka markant de närmaste 20 åren. Detta är en utmaning som kräver kreativitet och nytänk av våra förtroendevalda. Samtidigt visar erfarenheterna att det ofta är enskilda personer som tänker utanför gängse ramar som gör samhället bättre.

Håkan Juholt har här en unik möjlighet att träda fram som en ny typ av politiker i Sverige, mer visionär än både regeringen och det problemtyngda egna partiet. Vilka de politiska lösningarna är kan vi debattera, men vi måste också våga testa i praktiken. Genom att släppa fram nyfikna innovatörer som Hans Monderman och lära av modiga politiker som de i Shibuya kan vi alla rusta Sverige för framtiden.

Stefan Fölster och Fabian Wallen.