Vad gör politiker som lämnat toppen? Det fanns en tid då en värdig exit kunde innebära en landshövdingsplacering eller en direktörstjänst någonstans i staten. I mitten av 1990-talet tillkom även möjligheten ”första plats på listan i valet till EU-parlamentet”. Gemensamt för dessa alternativ var bättre betalt och en något lugnare, kanske till och med mysigare, tillvaro.

Den tiden tycks passerad. Prominenta poster annonseras numera på Platsbanken, och EU-parlamentet har växt till en mer inflytelserik politisk församling som kan fungera som språngbräda in i politiken (obs: Gäller inte Gunnar Hökmark).

Numera finns, något hårddraget, två vägar: Antingen sätter man sig i ett riksdagsutskott med liten faktisk betydelse, eller så sätter man sig i en bolagsstyrelse. Att skaffa ett konto på Twitter är möjligt, men det är inget tvång. (Bland de högdjur som sedan valet 2010 skaffar ett mikrobloggskonto kan det skönjas en viss ”öppen kran”-princip, som på längre sikt kan visa sig ostrategisk.)

Mot den här bakgrunden är det motiverat att ställa sig frågan om vad Håkan Juholt ska ta för sig. Nye S-ledaren Stefan Lövfen kallar honom i Östran för ”en agitator av Guds nåde” och säger att Juholt ska vara med i laget. Näringslivet å sin sida kommer antagligen inte att ringa till Juholt. Samtidigt tar Lars Ohly plats i kulturutskottet.

Löfven har därmed ett perfekt läge. Kulturutskottet tillhör knappast riksdagens tyngre verksamheter, men målet är någonstans att främja det som berör människors allra innersta. Med Ohly och Juholt i kulturutskottet skulle debatterna mot kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth bli spel mot ett mål. Livetwittrandet från utskottets samanträden har klar publiceringspotential under kategorin ”abstrakt poesi”. Kulturvänstern skulle slå frivolter var och varannan vecka. ABF-seminarierna skulle behöva dörrvakt.

Samtidigt riskerar Löfven ingenting om Juholt skulle råka häva ur sig några faktafel om Kulturrådets budget. Det är ju inte så många som bryr sig. Win-win för alla.

Tillägg: Som kuriosa kan noteras att Vänsterpartiets Bengt Berg, som petats av Lars Ohly som partiets kulturpolitiske talesperson, inte är helt nöjd med situationen. (Bengt Berg finns även han på Twitter.)