Emilia Bjuggren. Foto: Louise Helmfrid

debatt För att bekämpa den antisemitism som finns i Sverige så krävs det arbete på många olika områden. För att skapa en större kunskap om judisk historia och kultur kan Stockholms stad ta en del av ansvaret, skriver Emilia Bjuggren (S).

Nyligen publicerade Forum för levande historia en rapport om antisemitismen i Sverige. Rapporten visar att utvecklingen går åt rätt håll. Spridningen av skadliga antisemitiska föreställningar har minskat generellt bland befolkningen och samtidigt är attityderna till judar allt mer positiva. Det är såklart bra, men samtidigt vet vi att det förekommer antisemitiska incidenter och hatbrott, och att judar upplever en ökad utsatthet för antisemitism. Vi måste med kraft fortsätta bekämpa detta.

Det finns fortsatta utmaningar och arbetet för att motverka antisemitism behöver intensifieras. Speciellt behöver skolan bättre verktyg för att konfrontera oacceptabla attityder. Vi Socialdemokrater i Stockholm har tidigare föreslagit att staden inför en liknande samarbetsmodell som Malmö stad har implementerat. Det handlar bland annat om att stärka värdegrundsarbetet som redan ingår i skolans kunskapsmål.

Det finns dock fler delar från rapporten som behöver uppmärksammas. Det handlar om att majoritetssamhället behöver bli bättre på att ge plats för den judiska identiteten och se till att kunskap om den judiska kulturen är tillgänglig för fler. Det är inte rimligt att ett av få tillfällen i skolan som judiska ungdomar läser om sin identitet sker i samband med undervisningen om förintelsen.

Fler svenskar måste få möjlighet att ta del av judisk historia och kultur oavsett bakgrund. Att visa hur vår historia är sammankopplad kan vara ett sätt att bidra till att trycka tillbaka antisemitismen.

För vi kan tyvärr se att vi har fått ett hårdare klimat, såväl i Sverige som i övriga Europa. Främlingsfientliga och populistiska krafter som spelar på rädsla och piskar upp hat skördar framgångar. Det är en mycket oroväckande situation, och vi i Sverige är inte på något sätt förskonade. Alla demokratiska krafter måste ta sitt ansvar och motverka denna utveckling. Alla människors lika värde är grunden och fundamentet i en demokrati. När människor börjar sorteras utifrån hur de ser ut, var de kommer ifrån eller vilken religion de bekänner sig till är vi på en mycket farlig väg.

Tyvärr har delar av svensk offentlighet redan beträtt den vägen. Ledande politiker pratar om att ”sätta tryck” på människor som de anser vara annorlunda, med målet att de ska lämna Sverige. Det är ett förråande samtal som pekar ut enskilda individer. Vissa diskuterar öppet vilka som de anser vara ”svenskar.” Det är fullkomligt oacceptabelt att detta finns i vår offentliga debatt idag. Här behövs det ett demokratiskt renhållningsarbete, och det måste göras av alla demokratiska krafter i vårt samhälle.

När det kommer till frågan om att bekämpa den antisemitism som finns i Sverige och i Stockholm idag så krävs det arbete på många olika områden. För att skapa en större kunskap om judisk historia och kultur kan Stockholms stad ta en del av ansvaret, såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Bland annat bör vi:

  • Utöka bidragen till Judiska museet så att skolklasser avgiftsfritt kan besöka museet.
  • Låta staden stötta Judiska museet för att utveckla nuvarande stadsvandringar till att även inkludera ytterstaden. Detta för att belysa platser i vår stad som har betydelse i den judiska historien och därmed Stockholms historia.

Vi måste bryta det skadliga osynliggörandet som många judiska ungdomar upplever och samtidigt ge fler rätt och möjlighet att ta del av judisk historia och kultur.

 

Emilia Bjuggren (S)
oppositionsborgarråd i Stockholm med ansvar för kulturpolitiken