Anton Karlsson, Philip Dufwa

DEBATT Att tvinga på länder som Ungern kvotflyktingar kommer endast gynna högerpopulistiska krafters EU-förakt. Låt de som vill köpa sig fria istället, skriver två SSU-medlemmar.

Per Lundborg är för nuvarande verksam som professor med fokus på internationell migration & etniska relationer vid Stockholms universitet lyfter i den senaste upplagan av nationalekonomisk debatt fram Dublinförordningens förfall.

Han resonerar kring hur den senaste tidens flyktingvåg till följd av konflikterna i Mellanöstern underminerat dess grundläggande principer – att EU:s medlemsländer tillsammans ska bära ett gemensamt ansvar över de människor som flyr hit.

Lundborg betonar vikten av det ekonomiska perspektivet som länge varit avsaknat i diskussionen om hur ansvaret för asylsökande ska fördelas i Europa. Han lyfter fram förslaget om att införa asyl- och integrationsskyldigheter, något som Socialdemokraterna redan driver, vilket handlar om att EU:s medlemsländer måste ta emot ett visst antal asylsökande och bevilja ett visst antal uppehållstillstånd. Det finns dock möjligheter att driva detta ett steg längre, asyl- och integrationsrättigheter är något som kan öppna upp en marknad där man via handel matchar asylsökandes kompetenser till länder där de efterfrågas.

Enligt detta förslag skulle medlemsland A ha möjligheten att sälja av sig sina rättigheter till medlemsland B där behovet av vissa typer av kompetenser finns. Denna kostnad i sin tur skulle vägas upp av de sociala och politiska kostnaderna som finns för medlemsland A ifall de blir anvisade ett stort antal flyktingar.

Vi tycker det är värt att begrunda.

Eftersom krav som främst ställts gentemot Viségradsländerna (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) att acceptera sin flyktingkvot inte visat sig funka är det viktigt att tänka om sin strategi gällande flyktingfördelningen i Europa.

Att tvinga på länder kvotflyktingar såsom fallet med Ungern kommer endast ge högerpopulistiska krafter fler incitament för sitt förakt mot EU. Så länge Viktor Orbán styr i Ungern kommer ingen asylsökande känna sig välkommen eller inkluderad. Motivet är såklart att han vinner fler politiska poäng med en misslyckad integration av dessa människor. Ett system som öppnar upp för handel av asyl- och integrationsrättigheter skulle göra att länder där ökad invandring inte efterfrågas ges möjligheten att köpa sig fria från det.

Det hjälper ingen att man står i EU-parlamentet och pekar ut högerpopulismens ledare som inte tar ansvar.

Hårdare ton mot dem som inte tar sitt ansvar kommer aldrig att lösa situationen, utan i stället är det bättre att ha ett system som beaktar varje lands förmåga och behov.

Vi föreslår i stället att ett land som inte har förmåga eller behov att ta emot kvotflyktingar kan köpa sig fria från det. Så skulle exempelvis Tyskland, som har tagit ett väldigt stort ansvar och som har förmågan att ta emot fler flyktingar också kunna göra det, i utbyte mot att få de sociala och administrativa omkostnader som det medför betalda.

Problemet med att möjliggöra för länder att köpa sig fria från ansvaret som kvotflyktingsystemet bär med sig, är att högkvalificerade asylsökande alltid kommer vara mer efterfrågade än lågkvalificerade.

Därför vore det naivt att endast förlita sig på marknadskrafterna då de utgörs av människor som är bristfälliga – vilket i sin tur gör marknaden bristfällig.

EU måste därmed ge förutsättningar för en bred uppslutning bakom detta system i form av bistånd och administrativ hjälp som kan kompensera för marknadens brister.

Som union är EU grundad på ekonomiska principer och det är utifrån dessa som vi kan skapa politisk förändring utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Det hjälper ingen att man står i EU-parlamentet och pekar ut högerpopulismens ledare som inte tar ansvar. i stället måste vi verka för ett handlingskraftigt Europa som ser problemen i vitögat och skapar den hållbara förändring som är nödvändig för den europeiska gemenskapen.

Anton Karlsson är ekonomisk-politisk talesperson, SSU Halland

Philip Dufwa är medlem i SSU Centrum, Göteborg