Flera partier är splittrade och stenhård debatt är att vänta. Om motståndet enas kan de värsta delarna av lagförslaget stoppas.

Regeringens förslag till ny flyktingpolitik har – med rätta – fått massiv kritik.

Syftet med lagförslaget är under tre år »anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder«.

Regeringen föreslår att enbart kvotflyktingar ska få permanenta uppehållstillstånd, alla andra tillfälliga. Flyktingar ska få treåriga tillstånd. Om de inte lämnar in en komplett ansökan om familjeåterförening inom tre månader måste de uppfylla ett strängt försörjningskrav för att familjen ska få resa till Sverige. Krav som enligt Röda Korset för många i praktiken är omöjliga att uppfylla.

Människor som får skydd i Sverige som alternativt skyddsbehövande (ungefär två tredjedelar av dem som får skydd här), får uppehållstillstånd som ska förnyas var tolfte månad, en gång varje läsår, och ingen rätt till familjeåterförening. Alls.

Den nya politiken skulle sätta årtionden av humanitära landvinningar på undantag, och Sverige skulle gå från att vara föregångsland till att bidra till »race to the bottom« inom EU.

Förslaget motiveras med att kostnaderna för flyktingmottagandet blivit för höga, väntetiderna för långa, integrationsutmaningen för svår. Därför måste det svida i regeringskansliet när fackförbund, myndigheter och domstolar i sina förödande kritiska remissvar kan visa att regeringens förslag kommer att öka kostnaderna, förlänga väntetiderna, och dramatiskt försämra möjligheterna till integration.

Debatten i riksdagen kommer att bli hård. S och M och flera av allianspartierna är splittrade. Nu måste motståndet enas så att de värsta delarna av lagförslaget kan stoppas.

Rädda rätten till familjeåterförening
Möjligheten att få skydd också för sin familj är en grundläggande del av asylrätten. Vad är skydd i Sverige värt, om du måste tvinga ut din familj på en livsfarlig resa för att ni ska kunna leva ihop? Ge rätt till familjeåterförening även till alternativt skyddsbehövande. Tillämpa ett försörjningskrav bara när det är rimligt.

Gör TUT till PUT
Tillfälliga uppehållstillstånd är förödande för människors hälsa och för integrationen i Sverige. Dessutom är det byråkratiskt och dyrt att pröva människors behov av skydd om och om igen. När ett jobb blir det enda sättet att få permanent uppehållstillstånd och få återförenas med sin familj i Sverige skapar det starka incitament att ta första bästa jobb i stället för att göra det som skapar bäst förutsättningar att integreras i Sverige på sikt: lära sig svenska, validera sin utbildning, komplettera sina yrkeskunskaper eller delta i regeringens snabbspår.

Stoppa retroaktiviteten
De nya reglerna föreslås gälla för alla asylsökande som kom efter den 24 november 2015. Det är skadlig signalpolitik som är riktad mot människor som inte längre kan styras av signaler, eftersom de redan är här. I stället borde lagen gälla ansökningar som lämnas in efter det att lagen antas.

Men det bästa vore förstås om lagen inte började gälla alls.