Eva Domanders, Patrik Eidfelt

debatt Att förbjuda vårdbemanning löser inte vårdens strukturella problem. Det är viktigare för patienten att få träffa en läkare än vem deras arbetsgivare är, skriver två företrädare för Kompetensföretagen i en replik.

Anna Inez Bergman kräver kriminalisering av bemanningsföretag i vården i sin text den 15/1. Resonemanget bygger mer på ideologi än logik, något vi ofta ser i den här frågan.

Problemet i vården idag är inte konsulterna. De ger patienter tillgång till säker vård, ofta i områden där det är svårt att rekrytera.

De är kostnadseffektiva eftersom de träffar fler patienter än regionernas läkare och de är alltid på plats, de är aldrig på semester eller utbildning. Att inte anlita konsulter är farligt för patienterna. Problemet i vården är personalbristen och de vakanser som uppstår i dess följd. Det är viktigare för patienten att få träffa en läkare än vem deras arbetsgivare är.

Självklart ska inte vården vara »beroende« av hyrpersonal. Men att förbjuda vårdbemanning löser inte vårdens strukturella problem.

För att få en fungerande vård krävs flera åtgärder, långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning, smartare och flexiblare schemaläggning, större lyhördhet mot befintliga medarbetare och vid rekrytering samt en bättre löneutveckling, dessa är kompetensbranschens expertområden.

De som jobbar som konsulter gör det för att det ofta är enda sättet de kan stanna i yrket.

Vi måste ha vassa, relevanta upphandlingar, anpassade till de olika regionernas behov. I dag köper regionerna konsulter via dyra direktupphandlingar och hälften av leverantörerna är inte auktoriserade vilket kan innebära att de konsulterna saknar kollektivavtal. Våra medlemmar erbjuder 100 procent trygga anställningar.

Vi kan vara med och bidra till en mer välfungerande vård, för som Bergman skriver, regionerna kan lära sig av vårdbemanningsföretag.

Idag lämnar många vårdutbildade yrket vilket är ett stort slöseri. De som jobbar som konsulter gör det för att det ofta är enda sättet de kan stanna i yrket.

Att förbjuda vårdbemanning kommer inte få dem att återvända till sina tidigare arbetsgivare. I vår medarbetarundersökning ser vi att det vanligaste svaret på varför man arbetar som inhyrd är att »jag kan välja tid och arbetsplats« följt av »jag vill ibland ha ledigt i längre perioder«, på tredje plats kommer »jag vill ha högre lön eller andra förmåner«.

Bergman skriver att bemanningsföretag »omsätter otroliga mängder pengar«. Men omsättning och lönsamhet är två olika saker.

Marginalerna är små och ramavtalen säkerställer att det inte tas ut några övervinster. Att förbjuda vårdbemanning skulle bara ge oss sämre vård som varken är billigare eller säkrare och det kommer inte göra det enklare för vården att locka till sig nya medarbetare.

Eva Domanders är styrelseordförande Kompetensföretagen Patrik Eidfelt är tf Förbundsdirektör, Kompetensföretagen