Jesper Bengtsson, foto: Charles Ludvig

Krönika Vill du att dina barn gör en klassresa? Då ska du se till att de blir kompisar med barn ur andra samhällsklasser.

Det är kanske inte så svårt att räkna ut, egentligen. Det är lätt att tänka sig att barn som träffar barn med en annan bakgrund kan vidga sina vyer och kan drömma större än de skulle göra annars.

Men nu finns det också bevis för att det är så.

En grupp forskare i USA har sammanställt groteska mängder data från sociala medier. Flera miljarder kontaktpunkter från 72 miljoner människor på Facebook har fogats samman med uppgifter om bland annat inkomst.

Och mönstret är tydligt.

Barn som har fattiga föräldrar men som bor i områden där människor knyter fler vänskapsband över klassgränserna får i genomsnitt högre inkomst som vuxna jämfört med barn som växer upp i områden där man bara umgås med personer med samma socioekonomiska ställning.

Det är svårt att hitta bättre argument mot den segregation som ökat dramatiskt 

Eller för att göra det ännu mera konkret: Barn från fattigare familjer som växte upp i områden där 70 procent av deras vänner kom från mer välbärgade familjer hade 20 procent högre inkomst som vuxna än de som växte upp i mer segregerade områden.

Återigen: det är kanske inte så förvånande. Men det finns något befriande i att se det så tydligt uttryckt.

En annan intressant slutsats från studien var att det var just ekonomisk ställning som spelade roll. Områdets etniska sammansättning spelade inte alls lika stor roll, och inte heller den eventuella kvalitén på skolan där barnen gick.

Kompisarnas socioekonomiska ställning var hela tiden mer avgörande.

Det är svårt att hitta bättre argument mot den segregation som ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Och det gäller både bostadssegregationen och den segregation som skapats genom det fria skolvalet och den svenska marknadsskolan.

I en artikel i New York Times om den stora undersökningen beskriver man också hur skolor kan arbeta för att skapa nya vänskaper över klassgränserna. Både genom schemaläggning och planering av mötesplatser och gemensamma aktiviteter.

För någonstans måste människor mötas, och när barn och ungdomar samlas kring gemensamma aktiviteter och intressen, det må vara kulturaktiviteter, rollspel, sport eller vad som helst annars, kan klassbarriären också börja brytas ner.

– Det jag kallar för ett “överbryggande av det sociala kapitalet” har minskat dramatiskt under de senaste 50 åren, de informella band som får oss att möta människor som inte är som oss själva, säger den kände sociologen Robert Putnam i en kommentar till studien.

Problemet är att vi har ett skolsystem i Sverige som nästan gör det omöjligt för skolorna att arbeta på det viset. För elever med samma bakgrund hamnar allt oftare på samma skola.

Kanske vore det en poäng om den frågan fick större utrymme i debatten inför valet.

Hur ska vi hitta fler mötesplatser för barn och ungdomar med olika bakgrund?

Istället för den ändlösa debatt om kvasifrågor som pågår just nu.