Förändringen av rysk grundlag gör Mats Nörklit fundersam. (Bild: Wikimedia, Ill: LeHån)

Fredagsversen I ett läge när hela omvärlden fokuserar på pandemin, har Rysslands president Vladimir Putin säkrat sin maktställning på hemmaplan. Den ryska författningen ändrades nyligen på rekordtid, Putin kan nu sitta som president så länge han lever. Vilket inspirerat vår versmakare Mats Nörklit.

 

Nu slutar planen flyga. Och inga båtar far.
Och bussarna kör tomma. Men Putin sitter kvar.

Och biografer stänger. Vår kris tycks ohejdbar.
Och folk förlorar jobben. Men Putin sitter kvar.

Nej, inget är som förut. Nej, inget som det var.
Alltsammans har gått sönder. Men Putin sitter kvar.

Hur länge ska det pågå? Ännu finns inga svar.
Vi kastas ut i kaos. Men Putin sitter kvar.

I sårbar värld den ende som är riktigt osårbar.
Då känns det trots allt bättre med den otrygghet vi har.

 

Mats Nörklit