Foto: Magnus Runsten (MP)

REPLIK Att en ambassadör har synpunkter på enskilda debattartiklar är ovanligt i demokratiska länder, men förekommer med jämna mellanrum i länder utan demokrati och fri opinionsbildning. Det är tråkigt att se att Polen även i denna bemärkelse rör sig åt fel håll, svarar Magnus Runsten Polens ambassadör.

Jag noterar att min text inte föll i god jord hos den polska regeringens representant i Sverige och att benämningen högernationalism inte uppskattades. Att en ambassadör har synpunkter på enskilda debattartiklar är ovanligt i demokratiska länder, men förekommer med jämna mellanrum i länder utan demokrati och fri opinionsbildning. Det är tråkigt att se att Polen även i denna bemärkelse rör sig åt fel håll.

Kritiken gäller varken det polska folket eller den polska kulturen som tack vare Europeiska unionen utvecklat starka och uppskattade band till Sverige. Det som binder samman EU är en värdegemenskap grundad i respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. När mitt parti har kritiserat utvecklingen i Polen är det tvärtom av omsorg om dessa principer och den frihet det polska folket har rätt till. Det polska folket har rätt till fria medier, demokrati, en fungerande rättsstat och att älska vem de vill utan statliga ingripanden.

Det finns fler skäl till att oroas över följande utveckling i Polen:

  1. Hbtq-personers rättigheter: I Polen har det styrande partiet Lag och rättvisa, PIS, utropat en tredjedel av landets yta till så kallat “hbtq-fria” zoner. Det vill säga territorier präglade av institutionaliserad diskriminering riktad mot vissa av landets medborgare vars demokratiska utrymme därmed krymper.
  2. Fria medier och fri opinionsbildning: Uppmaningen till Dagens Arena att justera mina åsikter genom att ”uppdatera” texten var ett lysande exempel på ett försök att kväsa det fria ordet. Jag vill därför tacka för det exemplet och ge ytterligare exempel: Efter maktskiftet 2015 då PIS tog regeringsmakten genomfördes blixtsnabbt en ny medielag och samtliga journalister vid landets public service blev uppsagda och tvingades därefter söka om sina egna jobb igen. Kvar blev de som var beredda att okritiskt följa regeringens linje. Sedan 2015, när PIS kom till makten, har Polen sjunkit från 18:e till 62:e plats på organisationen Reportrar utan gränsers globala frihetsindex.
  3. Demokrati och politiserat rättsväsende: I Freedom Houses demokratiindex har Polens status som fullvärdig demokrati sjunkit till den grad att landet nu istället räknas som en semi-konsoliderad demokrati. Omdömena i senaste Freedom house-rapporten är hårda: ”Om Polen fortsätter på den inslagna vägen kommer landet att ansluta sig till de hybridregimer och auktoritära stater som rutinmässigt utmäter politiserad rättvisa. Bland annat används disciplinerande åtgärder mot de domare som vågar ifrågasätta reformagendan.

Om ambassadören vill bemöta dessa exempel så kan det bli en mer intressant och givande diskussion. Jag tvivlar på att eventuella rättelse- eller ändringsförslag gällande innehåll, etiketter eller slutsatser i de redan publicerade texterna jag hänvisar till kommer falla ut fördelaktigt.

I politiken pågår en ständig kamp mellan de vars politiska ideal handlar om att utöva makt för att dominera och exkludera ovälkomna minoritetsgrupper och de vars ideal går ut på att förvalta makt för att inkludera och expandera demokratin till att omfatta alla. För att så många som möjligt ska inkluderas i demokratin behöver därför de institutioner som bär upp pluralism, maktdelning, yttrandefrihet och inte minst impopulära minoriteters rättigheter skyddas.

När auktoritära politiska rörelser griper makten i ett land påbörjas ofrånkomligen en nedbrytningsprocess som endast kan stoppas om vi reagerar innan all makt redan koncentreras i händerna hos de som vill begränsa våra medborgerliga rättigheter och friheter.

Låt oss därför vara vaksamma mot den auktoritära nationalistiska rörelse som växer fram även här i Sverige. Utvecklingen i Polen, Ungern och USA under Trump är viktiga exempel vi bör lära av för att undvika en liknande utveckling här i Sverige.

Magnus Runsten
Förtroendevald inom Miljöpartiet