krönika Moderaterna i Göteborg kastar sig in i tävlingen om att komma med veckans dummaste politiska förslag, skriver Nora Wurtzel.

Jan Lindblom, M-ledamot i kollektivtrafiknämnden i Göteborg, vill att Brunnsparken, Korsvägen och Järntorget ska spärras av och förvandlas till plattformar på samma sätt som i Stockholms tunnelbana.

Problemet enligt Lindblom är att Västtrafiks spårvagnar är fulla, vilket ska lösas med att spärra av stadens knytpunkter. Den som besökt Göteborg vet hur det ser ut kring spårvagnstrafiken. Brunnsparken, Järntorget och Korsvägen är inte bara hållplatser utan också torg. Det är redan trångt att ta sig fram och mellan hållplatserna finns träd och bänkar. Platser där torgmöten arrangeras och demonstrationer samlas. Det rör sig helt enkelt om torg, inte perronger.

De senaste decenniernas spärrfiasko i Stockholms lokaltrafik har lett till skador på resenärer och skyhöga omkostnader. Enligt SL själva uppgick kostnaderna till 240 miljoner kronor. Detta var siffran för tio år sedan och inkluderar alltså inte utgifter för underhåll och reparationer. Vad notan skulle landa på i Göteborg vågar jag inte ens tänka på, eftersom det då också rör sig om att spärra av stora områden utomhus.

Det handlar inte bara om kostnaderna, det är också en fråga om befolkningens rätt till sin stad. För spårvagnstrafiken i Göteborg har hållplatser är utomhus, i offentliga miljöer, som Moderaterna nu vill neka stadens invånare tillträde till. Förslaget är tydligt: alla ska inte ha rätt till det offentliga rummet.

När vi ändå är i gång, varför inte ta betalt för att vistas i parker och på torg? Låt oss spärra av alla centrala utrymmen för att förebygga fuskåkning. Om ingen har råd att vistas inom stadens gränser kommer vi säkerligen åt fripassagerare i kollektivtrafiken. Bort med människor i stadsbilden, de ställer ändå bara till problem.

Förslaget är inte bara omöjligt ur ett logistiskt perspektiv, det handlar också om att kommersialisera våra offentliga rum. Att det är från Moderaterna som förslaget kommer är föga förvånande, för en polarisering av stadsutrymmet tycks vara en av deras hjärtefrågor.

Det är hög tid att reflektera kring varför resenärerna inte betalar. För i både Stockholm och Göteborg skjuter priserna i höjden. Många har helt enkelt inte råd. Utan tillgång till kollektivtrafiken blir man snabbt isolerad och segregationen ökar.

I stället för att spärra av halva staden borde M fundera på hur det höga priset för kollektivtrafiken bidrar till samhället segregation. En stad för alla blir bara möjlig med en kollektivtrafik för alla. Låt kollektivtrafiken återigen bli just kollektiv, något vi bara kan åstadkomma genom att sänka priserna – för klimatet, integrationen och den levande stadsbildens skull.

Nora Wurtzel går Aftonbladets utbildning ledarskriv och pluggar litteraturvetenskap i Göteborg.
Hon frilansar som litteraturkritiker och är svag för svensk arbetarlitteratur.