Den valfrihet i välfärden som liberaler omhuldar har allt mer blivit en grogrund för kriminalitet. Detta måste erkännas om vi ska komma tillrätta med den kvalificerade välfärdsbrottsligheten.

För snart 90 år sedan målade Per Albin Hansson från riksdagens talarstol upp bilden av hur han som socialdemokrat ville se Sverige. Han sa att i det goda hemmet »försöker ingen skaffa sig fördelar på andras bekostnad, den starka trycker inte ner och plundrar den svage«.

Men när vi bläddrar i tidningar från vår egen tid möter vi massor av exempel på hur starka trycker ner och plundrar de svaga.

Assistansbolag som hämnas på att funktionshindrade bytt bolag genom att skicka fakturor till dem på fantasibelopp som 50 000 kr. Mutor som delas ut till anhöriga i form av semesterresor, datorer eller kontanter för att de inte ska byta bolag.

Anställda på Försäkringskassan som sålt sekretessbelagda uppgifter om funktionshindrade till bolagen för att dessa lättare ska kunna värva kunder.

Nyligen stoppades utbetalningar till 15 oseriösa bolag, som under ett antal år inkasserat fyra miljarder kr.

En del vd:ar för dessa bolag har, vid sidan av mutor, dataintrång, och hot, i vissa fall också ägnat sig åt bokföringsbrott och grova skattebrott.

En chef på Försäkringskassan har hörts sucka och säga att med så stora pengar i omlopp drar man till sig oseriösa personer.

Och det är stora pengar. 30 miljarder kr per år går till assistansersättningar, ungefär hälften via privata bolag, de största av dem med hisnande vinstmarginaler.

Men valfrihet som sker under hot, utpressning och med hjälp av mutor kan inte accepteras.

Liberaler brukar säga att om bara tillsynen och kontrollen ökar så är marknadslösningar som ger valfrihet alltid bäst. Men valfrihet som sker under hot, utpressning och med hjälp av mutor kan inte accepteras.

Och hur gigantisk ska den kontrollapparat vara som förmår upptäcka fusk bland 16 000 personer som uppbär stöd?

För att gå vidare måste man erkänna två saker:

  1. Att assistansersättningarna bygger på ett tokigt system med timschablon som uppmuntrar till fusk och borde ersättas av någon form av offentlig upphandling.
  2. Och att den valfrihet i välfärden som liberaler omhuldar allt mer blivit en grogrund för kriminalitet.

Vi har det famösa liberala projektet med etableringslotsar, som nyligen måste avvecklas, efter en serie missförhållanden och brott.

En statlig utredning döpte nyligen den kriminalitet som på senare år vuxit fram till »kvalificerad välfärdsbrottslighet«, att skilja från när pensionärer glömmer uppgifter när de söker bostadsbidrag.

Häromdagen tillsatte regeringen ännu en utredning om att försöka täppa till de hål som finns och som kriminella utnyttjar. En kärnfråga är om 10 myndigheter ska kunna utfärda legitimationer, flera lättförfalskade, och om inte en enda myndighet skulle göra det, med mer förfinad teknik.

Det är en utmärkt idé, men var finns förslagen om att göra om ersättningssystemen för personliga assistenter?

En socialdemokratisk regering borde sluta blunda för att somliga skaffar sig fördelar på andras bekostnad och att de starka trycker ner och plundrar de svaga.