Evin Incir

debatt Vi kan inte låta Ungern använda pandemin som täckmantel för att nedmontera grundläggande rättigheter. Denna kris kan och ska hanteras inom ramarna för ett demokratiskt styrelseskick, skriver EU-parlamentarikern Evin Incir (S).

Globalt har närmare 70 000 människor mist sitt liv i sviterna av covid-19 och minst 1,2 miljoner människor är smittade. Det är siffror från den 6 april 2020. Allas våra liv är påverkade och vi kommer att få leva med följderna av covid-19 under en lång tid framöver.

Den avskyvärda pandemin ser inga nationsgränser och måste därför också bekämpas med gemensamma insatser på regional, nationell och global nivå. EU har en viktig roll att spela i den gemensamma kampen mot pandemin, men EU är också en värdegemenskap. Covid-19 ska bekämpas, inte användas som en ursäkt för nedmonteringen av demokratin. Utvecklingen i vissa medlemsstater är därför oroande och oacceptabelt.

För mig som socialdemokrat och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) är kampen för ett demokratiskt Europa som står upp för våra mänskliga fri- och rättigheter i centrum, speciellt i dessa tider då vi ser att utvecklingen går åt motsatt håll.

Den nationalkonservativa ungerska regeringens agerande, ledda av Fidesz, innebär långtgående och bestående ingrepp i demokratin, rättsstaten och de fundamentala rättigheterna  – det får aldrig mötas av tystnad. Premiärminister Viktor Orbán började nedmonteringen långt innan pandemin, men nu har han tagit ytterligare steg mot en snart fulländad diktatur.

Det senaste i raden av ingrepp är den tidigare i veckan antagna lagen, som ger premiärministern rätt att styra landet med dekret under en obestämd framtid med dryga fängelsestraff för den som sprider osanna uppgifter. MR-organisationer och flera svenska nyhetsmedier har påpekat att förslaget kan komma att göra det svårare för den fria journalistiken i Ungern att på ett kritiskt sätt granska regeringen under krisen. Det kan i förlängningen leda till självcensur. Att Orbán inte tvekar att ta till hårdhandskarna mot meningsmotståndare har han visat flertal gånger under sin tid som premiärminister.

Vi ska inte vara naiva. Vi kan inte låta Ungern använda krisen som täckmantel för att nedmontera demokratin och de fundamentala rättigheterna. I Europaparlamentet har vi från LIBE:s sida redan uppmanat EU-kommissionen att utvärdera om den föreslagna lagen bryter mot artikel 2 i EU-fördraget, vilket den ansvarige kommissionären också sagt att man ska göra.

Även om Ungern tyvärr inte är ensamma i denna oroande antidemokratiska utveckling är Ungern det första och enda EU-land hittills, och förhoppningsvis det sista, som av oberoende organisationer som Freedom House och Varieties of Democracy klassats som delvis ofritt eller auktoritärt.

Vi svenska socialdemokrater kräver därför att:

  • artikel 7-förfarandet mot Ungern måste fortgå. Här har det kroatiska ordförandeskapet i Europeiska rådet ett viktigt ansvar och Europaparlamentet bör inkluderas mer aktivt i processen. Kampen för demokrati måste fortgå även i kristider.
  • inför en konditionalitetsprincip, alltså ett krav, i EU:s långtidsbudget kopplat till artikel 2 i Lissabonfördraget – bara de som uppfyller EU:s värdegemskap ska kunna få ta del av den gemensamma budgeten. Inte en enda krona av våra skattebetalares pengar ska gå till att stödja regeringar som försöker implementera auktoritära styren.
  • stödja lokala aktörer och civilsamhällesorganisationer som arbetar för respekt för de grundläggande europeiska och internationella värdena.
  • få på plats en mekanism som innebär en årligt omfattande lägesrapport om situationen för rättsstatsprinciperna, demokrati och de fundamentala rättigheterna i alla medlemsstater.

Vi kan och ska hantera denna kris inom ramarna för ett demokratiskt styrelseskick. Det är allas vår uppgift att värna demokratin och friheten som generationer innan oss har kämpat för.

 

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker
Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor