Bild: Stock.XCHNG

Fredrik Reinfeldt, Per Schlingmann och Anders Borg fortsätter arbetet med att få moderaterna att framstå som ett pragmatiskt och förändringsbenäget parti. Men oavsett hur mycket de ändrar sin retorik, kommer de aldrig ifrån den praktiska politik som drivs ute i landet. Speciellt kommer de tre herrarna alltid att ha Stockholmsmoderaterna flåsandes i nacken. Huvudstaden används nämligen som ett skyltfönster och här bedrivs mörkblå, "riktig", moderat politik. Ledorden är avknoppning och privatisering – till vilket pris som helst.

Ett i raden av skolboksexempel på dumprivatiseringar är Stockholms stads hantering av det kommunala bolaget Stockholm Vatten. För en dryg månad sen såldes två delar av verksamheten av, de som sysslade med utveckling av vattenkvaliteten och med underhållet av vattenledningarna. Stadshusalliansens mål är att "effektivisera". Det är en oerhört kortsiktig politik, eftersom vatten och avlopp är grundläggande infrastruktur som en storstad behöver. Nu har gångna generationers satsningar helt sålts ut till privata monopol.

De delar som har knoppats av från Stockholm Vatten har sådana kompetenser som staden fortfarande behöver ha, om inte utvecklingen av exempelvis rening av stockholmarnas vatten ska stanna upp. Det den borgerliga alliansen i Stadshuset alltså har gjort är att sälja den kompetens som tidigare fanns i offentlig regi – men måste fortfarande betala till privata aktörer för att köpa upp den. Det är inte effektivt.

En del i hanteringen av Stockholm Vatten är att underhållsarbetet läggs ner. En konsultrapport har varnat de styrande i staden för att bristande underhåll kan leda till svåra läckor i vatten- och avloppssystemen på sikt, men det verkar inte bekymra politikerna. Ordförande för Stockholm Vattens styrelse, Erik Wassén (fp), sa i Dagens Nyheter häromdagen att staden inte skulle klara flera läckor. Ändå fullföljs den kortsiktiga och ambitionslösa politiken.

Stadshusalliansens främsta motiv för privatiseringen av en del av stockholmarnas grundläggande infrastruktur är att vattentaxan måste sänkas. Det finns självklart inget egenvärde i för höga taxor – exempelvis sänktes vattentaxan under det rödgröna styret i Stockholm under förra mandatperioden eftersom utrymme fanns för det. Men en sänkning för sakens skull och där långsiktiga satsningar och nödvändig utveckling får gå i träda är bara dumdristigt.

I slutändan är det medborgarna som får stå för kostnaderna för stadshusalliansens politik: Lägre kvalitet på dricksvattnet, mer utsläpp i Östersjön och förhöjda utgifter i samband med olyckor och katastrofer. Det kallas dogmatism och har inget med politik att göra.