Wassi Azizi

När Centerpartiet i somras röstade med de rödgröna i förslaget om gymnasielagen så raserades blockpolitiken, Nu är det dags att begrava den, skriver Wassi Azizi (S).

Idag befinner vi oss i ett land där vi tror på mänskliga rättigheter, människors lika värde och solidaritet. Men under de senaste åren har motståndsrörelser äventyrat dessa viktiga ideal som vi tidigare varit så stolta över.

De idéer som legat till grund för att göra oss till ett av världens främsta och bästa länder. Sverige har på många områden varit och är en förebild för världen, när det kommer till välfärd, jämställdhet, solidaritet och fred.

Sveriges tidigare politiker var väldigt effektiva, även mycket svåra situationer klarade de av att hantera.

Nu är det vår tur och vår tid! Vi måste bibehålla de framsteg som vi ärvt, fortsätta arbeta med att utveckla dessa och inte låta fientliga grupper förstöra.

Blockpolitiken begraver de bästa och viktigaste idéerna eftersom partierna är villiga att överge sin ursprungliga ideologi för att passa in i sitt block.

Vår frihet ger oss makt och vi kommer aldrig gynna de som är ett hot och hat mot oss och vårt fria samhälle! Blockpolitiken upplevs som förvirrande och komplicerad för många väljare vilket leder till att det blir svårt att veta var din röst egentligen hamnar.

Hamnar den på de idéer du faktiskt röstade för eller hamnar din röst i slutänden på ett annat partiets idéer?

Problemet är att blockpolitiken begraver de bästa och viktigaste idéerna och förslagen eftersom partierna är villiga att överge sin ursprungliga ideologi för att passa in i sitt block. De bedriver sin politik efter på vilken sida de står i blockpolitiken, inte efter vad deras väljare vill.

Det måste stoppas nu!

Politikerna måste få möjlighet att välja mellan för och emot med sin egen ideologi som grund, inte efter vilket block de tillhör.

De partier som tänker på frihet och jämlikhet har tillsammans majoriteten av svenska folkets röster och kan därför tillsammans försvara dessa väldigt viktiga ståndpunkter ifrån den rasism som hotar oss och Sveriges framtid.

Våra politiker borde ha landets främsta i åtanke när det gäller frågor som migrationoch integration. Frågor där alla är överens, men av prestige inte kan samarbeta.

När Centerpartiet i somras röstade med Vänsterblocket, i förslaget om gymnasielagen för så kallade ensamkommande barn, så raserades blockpolitiken. Vilken Alliansen nu med näbbar och klor desperat försöker bibehålla.

Istället för att blockera samhällets bästa på grund av blockpolitiken, är det dags att tillsammans hitta lösningar som stämmer överens med Sveriges ursprungliga ideal och det majoriteten av folket faktiskt har röstat på.

Wassi Azizi är studerande och aktiv i Socialdemokraterna i Stockholm.