Bild: Stock.XCHNG

Vad är Mona Sahlins stora dilemma? Om man ska tro mediedramaturgin handlar det om att antingen föra samma gamla trötta s-politik som förlorade väljarnas förtroende, eller om att "förnya" socialdemokratin genom att bli lite mer borgerlig. I dagens nummer av nyhetsmagasinet Fokus görs en genomgång av "Sahlins plan" och frågan som ställs är "Hur Mona Sahlin ska vinna valet – och varför hon kan misslyckas".

Artikeln belyser dilemmat på det vanliga sättet: "Var det bättre förr eller borde man bara bli lite mer borgerlig?". Nu är det inte Fokus uppgift att hitta lösningarna på socialdemokratins problem. Tidningen speglar bara partiets eget misslyckande med att hitta en socialdemokratisk förnyelse som inte innebär en högersväng.

Det första problemet som Mona Sahlin måste lösa är socialdemokratins usla självförtroende. Partiet och partiledaren måste tro att de har något att komma med.

Ett tydligt exempel på (s) osäkerhet inför den egna politiken och den egna förmågan är hållningen i skolpolitiken. Förnyelsen innebär att "neutralisera Björklund" genom att tillmötesgå hans krav på en skola som känns allt annat än ny och fräsch. Marie Granlund, skolpolitisk talesman och ordförande för (s) skolrådslag, säger i Fokus att om hon hade fått bestämma skulle hon behålla dagens system med betyg från åttonde klass. Men hon har kapitulerat.

En början på s-förnyelse är att erkänna friskolereformens misslyckande. Den har inte blivit som det var tänkt. Mångfalden har uteblivit, de offentliga alternativen urholkats och stora företagen tagit över. Det kan socialdemokratin inte blunda för – men partiet kan inte heller hamna i den gamla debatten för eller emot. Det handlar om att utvärdera reformen, se vad som har gått snett, presentera egna socialdemokratiska förslag. Göra om och göra rätt.

Precis samma sak behövs i arbetsmarknadspolitiken. I stället för att hamna i en okonstruktiv debatt om arbete kontra bidrag borde socialdemokraterna fundera på varför den politik som fördes under tolv års regeringsinnehav inte fungerade. Hur ett stelbent, centraliserat system kan bytas mot en människoanpassad och decentraliserad politik. Utvärdera, erkänn felen, presentera s-förslag. Gör om och gör rätt.

På ett område är (s) på god väg: trygghetssystemen för småföretagare. Där har partiets talesman Luciano Astudillo lyckats med att erkänna de tidigare felen, definiera en socialdemokratisk värdering ("det här är vårt folk"), se att Sverige har förändrats och därefter påbörjat en förnyelse.

Att möta de borgerliga på deras egen planhalva kommer aldrig att lyckas för (s). För att vinna behövs en fräsch socialdemokratisk politik med höjd ribba och höjd ambitionsnivå – inte duttande eller löst tyckande från hela medlemskåren.