Tankesmedjan Global utmaning hävdade i måndags på Svenska Dagbladets debattsida att det är ”djupt olyckligt” att ”Sveriges regering förefaller vara en av de främsta påskyndarna till svältkurer” i Europa. Det är ett viktigt påpekande.

När Greklands nya regering i december 2009 slog larm om att de tidigare makthavarna fuskat med budgetsiffrorna, var statsminister Fredrik Reinfeldt första reaktion att de problemen fick grekerna klara av själva.

Allt finansminister Anders Borg därefter sagt om skuldkrisen i Europa har byggt på antagandet att krisen främst orsakats av statsfinansiellt lättsinne. Så har det väl varit i Grekland, men knappast för andra skuldländer.

Den felaktiga analysen har snickrats ihop av Tyskland och Frankrike för att skydda de egna bankernas oansvariga lån. I den europeiska debatten har Borg fungerat som en doa-doa-kör till de tysk-franska diktaten om att skattebetalarna ska stå för notan, inte bankerna. Inte ett ord från Borg om vikten av en smula tillväxt, inte bara nedskärningar.

Den svenske finansministern har mästrat portugiserna för att dra benen efter sig, mobbat irländarna för deras jätteunderskott – utan att nämna att det beror på att de tvingats ta över bankernas skulder – och om grekerna har han i tv fullkomligt lögnaktigt sagt att de pensionerar sig i 40-årsåldern.

Borg har påmint eurozonens syndare om att Sverige minsann klarade krisen på 90-talet, men han glömde att nämna att det skett med draghjälp av att ha devalverat, vilket krisländerna inom euron ju inte kunnat göra.

När det såg ut som om Lettland – utanför euron – på IMF:s inrådan kanske skulle devalvera sig ur sin bankkris, ingrep Anders Borg kraftfullt. Lettland skulle svälta sig ur krisen enligt den modell som gällt för Grekland, Irland och Portugal. Allt för att de svenska bankerna SEB och Swedbank, som lånat ut stora belopp i Baltikum, skulle klara sig.

När letterna inte oväntat ville tänka över sina svåra beslut, gick Borg ute i media med hot som kunde passat Sverige om vi varit kolonialmakt, men som knappast var den goda grannens ordval.

Jag ser att Moderaternas nya kampanj har temat ”Vi älskar människor”. Tydligen inkluderas inte letter, greker, portugiser och irländare i Moderaternas ”människor”. Annars går det inte att förklara att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg medvetet och systematiskt hejat på att dessa folk trycks tillbaka i en allt djupare fattigdom.

Det är svältkurer som bäddar för politisk extremism. Sverige legitimerar en sådan farlig EU-politik, samtidigt som den vanliga högern här hemma allt mer flirtar med och lånar extremhögerns världsbild och ordval.