Anna Hedh. Bild: Europaparlamentets presstjänst

Sportevenemang och sexköp hör ihop på ett fruktansvärt sätt. Den svenska sexköpslagen har visat sig vara en effektiv preventiv åtgärd för att minska efterfrågan. Vad gör regeringen för att marknadsföra lagstiftningen, skriver EU-politiker Anna Hedh.

Fredag den 8 juni är det avspark för fotbolls-EM i Polen och Ukraina. Senare i sommar kommer vi också kunna följa de olympiska spelen i London. EM i fotboll är en idrottsfest som kommer att ge glädje och inspiration till många, både deltagare och åskådare. Men som alltid har medaljen en baksida.

EM i Ukraina och Polen har redan skapat politisk debatt med anledning av den fängslande oppositionsledaren Julia Tymosjenko. Men EM väcker också andra, politiskt laddade frågor. En av dem gäller den prostitution och människohandel, som sker i samband med stora sportevenemang.

Det är tyvärr ett faktum att stora sportevenemang och sexköp hör ihop på ett fruktansvärt sätt. Varje stort sportevenemang har medfört en stor ökning av sexköp i de städer som är värd för evenemangen. I kölvattnet på den ökade efterfrågan kommer ökad människohandel med kvinnor och barn. Prostitution leder till människohandel, helt enkelt därför att de ”lokala” kvinnorna inte räcker till. Kvinnor importeras till värdstäderna.

Den 30 maj anordnade jag en manifestation i EU-parlamentet tillsammans med European Women’s Lobby för att uppmärksamma människohandel och prostitution i samband med EM i Polen och Ukraina och OS i London. Målet var att skapa uppmärksamhet för vad som pågår kring arenorna och uppmärksamma allmänheten om problemet och därmed förhoppningsvis minska importen av kvinnor till prostitution.

2011 var jag var ansvarig i Europaparlamentet för EU:s människohandelslagstiftning. Min huvudpoäng i arbetet var att man måste fokusera på efterfrågan och köparnas ansvar för att bekämpa människohandeln. Utan efterfrågan finns ingen lönsamhet. Lagstiftningen (som ska ha införts i alla EU:s medlemsstater inom ett år) blev också klar på denna punkt: medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder i syfte att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av utnyttjande som är relaterade till människohandel.

Sexköpslagen har visat sig vara en effektiv preventiv åtgärd för att minska efterfrågan och människohandeln. Statistiska jämförelser med andra länder visar att Sverige har lägre förekomster av människohandel än andra länder. Sverige bör därför marknadsföra lagens positiva effekter och verka för att fler länder inför denna lag.

I samband med EM i Österrike och Schweiz 2008 ställde jag en fråga till regeringen. Eftersom frågan är lika aktuell i dag och eftersom jag inte fick något svar då så ställer jag den igen.

Vad gör den svenska regeringen och särskilt jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth rent konkret för att sätta ett stopp för dessa grova kränkningar av kvinnors och barns rättigheter under idrottsarrangemang framöver?

Hur agerar regeringen inom EU och andra internationella sammanhang för att föra fram vår svenska syn på prostitution och jämställdhet samt den svenska sexköpslagen?

Anna Hedh,
 europaparlamentariker (S)