Annika Söder och Jesús Alcalá

Slutreplik Annika Söder uttalade sig enligt förhörsprotokollet om brottsrekvisit och om Anna Lindstedts eventuella brottslighet, svarar Jesús Alcalá.

Annika Söders replik på min genomgång av den rättsliga processen mot ambassadör Anna Lindstedt gör mig förbryllad. Söder, hänvisande till uttalanden från förra utrikesministern Margot Wallström, ägnar störst utrymme åt att tala om hur mycket och engagerat arbete UD lagt ned på att få Gui Minhai fri. Hur idogt detta arbete har varit är svårt för mig och andra att avgöra då det handlar om den s. k. tysta diplomatin. Min artikel handlade heller inte om detta. Det jag belyste var det famösa åtalet mot Lindstedt och de mycket diskutabla förhör som hölls  under förundersökningen. Jag citerade ordagrant ur förhöret med Söder: “Om man tittar på den lagparagraf som ni arbetar utifrån så finns det ju ett egenmäktighetsrekvisit. Det framstår för mig som väldigt tydligt att det här är egenmäktigt eftersom att det inte fanns i hennes rörelseutrymme, inte i våra instruktioner och inte heller en förfrågan eller upplysning till oss om att det här skulle hända”. (Förhör 2019-03-28)

Min uppfattning, och detta som jurist, är att Söder verkligen inte borde ha uttalat sig om brottsrekvisit eller om Lindstedts eventuella brottslighet. Förhörsledaren borde inte ha tillåtit ett vittne att spekulera om skuldfrågan och Söder borde som vittne själv ha insett att sådana uttalanden var otillbörliga.

En enig tingsrätt friade Lindstedt på alla punkter. Det borde lända Söder till eftertanke.

 

Jesús Alcalá