På lördag samlas Socialdemokraterna till debatt om ny ekonomisk politik. Nya mål för statsbudgeten och skattepolitik står på schemat.

I helgen samlas partiföreträdare till Socialdemokraternas förtroenderåd – partiets mellan kongresserna högsta beslutande organ. Förtroenderådet har att ta ställning till bland annat två nya mål för Socialdemokraternas ekonomiska politik: Att statsbudgeten ska kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk och att staten ska sätta upp ett mål för statliga investeringar, såsom väg och järnväg.
– Det är nästa steg i att utveckla vår ekonomiska politik för tillväxt och jobb, med fokus på full sysselsättning, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich.

Innebär inte ett nytt mål om statliga investeringar en konflikt med andra ekonomisk-politiska mål?
– Det är ett mål vid sidan om andra mål. Visst innebär det en konflikt, så till vida att hade Sverige haft ett mål om statliga investeringar under de senare åren hade vi inte haft samma skattesänkningar.

Tommy Waidelich betonar något han ofta sagt: Socialdemokraterna står fast vid överskottsmålet, och överskottet ska gå till investeringar, inte skattesänkningar. Frågan är vad som händer med den övriga statsbudgeten under en lågkonjunktur, om en del redan är reserverad för att lägga nya spår och bättre asfalt.
– Målen ska vara i relation till bruttonationalprodukten. Därför är det viktigt att föra en politik för tillväxt. Investeringar i utbildning och infrastruktur, som vi prioriterar i budgeten, gynnar tillväxten, säger Tommy Waidelich.

Fackförbundet Kommunal tycker att sysselsättningsmålet är klokt, och menar att Socialdemokraterna med ett sådant kan pressa regeringen.
– 2007 lovade regeringen att sätta upp nya sysselsättningsmål, men det har man fortfarande inte gjort. Efter att ha förhalat frågan ligger den nu i malpåse, säger Emma Lennartsson, chefsekonom vid Kommunal.

Emma Lennartsson menar också att ett mål för arbetade timmar är bra, då det öppnar för diskussioner om reformer som möjliggör för människor att arbeta mer, såsom barnomsorg på obekväm arbetstid. Hon är dock inte lika övertygad om behovet av ett mål för statliga investeringar.
– Det andra målet behöver man titta på. Jag delar analysen att vi behöver mer offentliga investeringar, men ju fler mål som sätts upp ju mindre styrande blir varje mål. Därför måste man våga prioritera, säger Emma Lennartsson.

Men det är inte bara Tommy Waidelich som ska prata på förtroenderådet. Även Leif Pagrotsy har ett anförande, med anledning av att han just nu utreder Socialdemokraternas framtida skattepolitik. Partiordförande Håkan Juholt har vid upprepade tillfällen hänvisat till Leif Pagrotskys utredningsarbete, när journalister begärt mer konkreta svar kring Juholts politik.

Till Dagens Nyheter säger Leif Pagrotsky i dag att några stora inkomstskattehöjningar inte är att räkna med om Socialdemokraterna vinner valet 2014: ”Det innebär inte att vi efterhand säger att [den borgerliga regeringens skattepolitik] var rätt, men nu är det ett faktum och ett faktum som vi måste utgå ifrån.”

Det är inget purfärskt budskap. Tidigare ekonomisk-politiske talespersonen Thomas Östros ville inför valet 2010 behålla de flesta av de borgerliga inkomstskattesänkningarna.

Socialdemokraterna tror sig helt enkelt inte kunna gå till val på höjd skatt.
– Det är klart att det inte är möjligt att med en knapptryckning återgå till hur det var innan 2006. Men det är en annan sak än att redan nu avskriva skattehöjningar som en del av en socialdemokratisk välfärdspolitik. Då låser man sig vid en lägre ambition, säger Ali Esbati, ekonom vid tankesmedjan Manifest Analyse.

Ali Esbati påminner om att Håkan Juholt i sitt första maj-tal sa att Leif Pagrotsky skulle göra ”en ordentlig skatteöversyn” och lovade att återkomma med ”en tjock katalog kring hur vi ska utforma skattepolitiken”.
– Nu pratar Socialdemokraterna om höjd alkoholskatt, precis som Anders Borg. Det får mig att ställa frågan vad Socialdemokraterna egentligen vill med den ekonomiska politiken och finansieringen av välfärden, säger Ali Esbati.