Att satsa på utbildning för vuxna lönar sig både för individen och samhället, visar en ny rapport.

Vuxenutbildningar är kostsamma för samhället, både i direkta investeringar och på grund av att de som studerar arbetar mycket mindre under tiden. Trots det är vuxenutbildningar en lönsam affär för samhället, visar en ny SNS-rapport.

– Kostnaderna för vuxenutbildningen är höga, men på lång sikt leder utbildningen till högre inkomster för de personer som utbildas. Totalt sett verkar vuxenutbildning vara en lönsam investering för samhället, säger Anders Stenberg, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

I rapporten har han analyserat inkomstutvecklingen för 60 000 personer i åldrarna 29–55 år som började på Komvux, högskola eller en arbetsmarknadsutbildning under 90-talet. Och resultaten visar att alla utbildningsformen ledde till högre löner för individerna med undantag för äldre män som studerade på Komvux.

Allra bäst var utfallet för vuxna kvinnor, som för varje års högskolestudier ökade sin årliga inkomst med 10 procent.

– Resultaten tyder på att vuxenutbildningen i stort bidragit till kompetensförsörjningen i Sverige. Men det är inte självklart att resultaten gäller för dagens vuxenutbildning. Det är viktigt att fortsätta utvärdera den här typen av åtgärder, säger Anders Stenberg.