Foto: Lia Coldiselli / Wikimedia

NYHET Sexuella övergrepp och trakasserier är utbrett i befolkningen, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. ”Omfattningen är oacceptabel” säger Louise Mannheimer, enhetschef.

Var sjunde man har använt porr, varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier och bara 19 procent anser att sex- och samlevnadsundervisningen ger tillräckliga kunskaper. Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter visar dessutom att sexuella övergrepp är utbrett i befolkningen.

– Det här är ett stort folkhälsoproblem och vissa handlingar måste upphöra, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Drygt 14 500 personer har svarat på myndighetens undersökning. 42 procent av kvinnorna som svarat har uppgett att de utsatts för sexuella trakasserier som oönskade sexuella inviter, sms, telefonsamtal eller utsatts för blottare. Motsvarande svar från män visar att 9 procent drabbats av trakasserier av sexuell karaktär.

39 procent av kvinnorna uppger att de varit med om ”annat sexuellt övergrepp”, till exempel att ha blivit smekt, kysst eller tafsad på. Bland kvinnor i åldrarna 16–29 år hade över hälften erfarenheter av sexuella övergrepp. Även här är det nära 10 procent av männen som uppger att de blivit utsatta för detta. 11 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har utsatts för försök till samlag genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld. Detta var vanligare bland hbt-personer, där 30 procent av homosexuella kvinnor hade varit utsatta och 10 procent av homosexuella män.

7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har utsatts för våldtäkt med fysiskt våld, eller hot om fysiskt våld.

Studien visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner generellt är mer utsatta för övergrepp och trakasserier än heterosexuella personer och cispersoner (personer vars biologiska kön överensstämmer med hens sociala, juridiska och upplevda kön).

Bland det som också sticker ut är resultaten vad gäller porr, där 70 procent av den manliga befolkningen uppger att de använt pornografi – och då främst unga män i åldrarna 16–29 år. I den åldersgruppen uppger 41 procent av männen att de använder pornografi minst tre dagar i veckan. Bland kvinnor är resultaten omvända – 68 procent av de som svarat på enkäten uppger att de inte tittar på porr.

Med den nya studien som grund anser nu Folkhälsomyndigheten att det krävs ett bättre förebyggande arbete för att komma till rätta med övergrepp och trakasserier.

– Samhällsaktörer behöver engagera sig på flera olika nivåer. Vi hoppas nu att offentlig sektor, civilsamhället och andra som driver frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter kommer fördjupa sig i resultaten och använda kunskapen, säger Louise Mannheimer.

Till det positiva i rapporten hör att den sexuella hälsan i befolkningen överlag är god, 58 procent av befolkningen uppger att de är nöjda med sitt sexliv. Majoriteten av hetero-, bi- och homosexuella kvinnor och män i Sverige rapporterar dessutom att de är nöjda med sitt sexliv. En lägre andel transpersoner uppger däremot att de är nöjda, men de 45–64 år är mer nöjda än övriga åldersgrupper.

28 procent av männen och 18 procent av kvinnorna tycker däremot att de inte har sex tillräckligt ofta. Och dubbelt så många kvinnor (20 procent) som män uppger att de har känt sig för stressade eller trötta för att ha sex under de senaste tolv månaderna.