Auroramålet och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) Foto: Auroramålet och Ninni Andersson

Klimat Regeringens klimatarbete är inte tillräckligt och det äventyrar framtida möjligheter till liv. Det menar Auroramålet, en grupp barn och unga som nu gått samman med ambitionen att stämma svenska staten innan året är slut. 

Auroramålet kallar sig den grupp barn och unga som tillsammans med klimatforskare, psykologer, jurister och universitetsstudenter gått samman för att stämma svenska staten för bristande klimatpolitik.

– Frustrationen har byggts upp successivt – politikerna gör inte tillräckligt. Vi vill göra skillnad, och vi tror att en stämning av svenska staten kan göra det; både att få upp frågan tydligare på dagordningen, skapa opinion, men också tvinga politikerna att hålla sina löften genom en dom, säger Melina Jöback, som är en av grundarna av Auroramålet.

Bättre mål, bättre politik

Gruppen vill se såväl en skärpning av de svenska miljömålen som en skärpning av den förda politiken.

– Politiken måste möjliggöra att de mål som sätts upp kan nås. Så ser det inte ut i dagsläget. Dessutom är de mål som Sverige har idag fyllda med kryphål, säger Melina Jöback och tar som exempel att Sverige »exporterar utsläpp« som därmed inte syns i statistiken.

De svenska utsläppen sjunker, utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med 27 procent sedan 1990, men då är inte de utsläpp som kommer av den svenska konsumtionen inräknade. Utsläpp från produkter som konsumeras i Sverige men som produceras i andra länder har ökat med nästan 50 procent under de senaste 20 åren.

Inte tillräckligt

Sveriges klimatmål är ambitiösa – år 2045 ska vi vara helt fossilfria –, och Sverige får ofta beröm internationellt för att gå i bräschen. Trots det räcker inte den svenska politiken till; målen kommer med dagens förda politk inte att nås, och målen som finns räcker inte för att stoppa den globala uppvärmningen.

Läs mer: Sverige når inte klimatmålen

I juni förra året visade en studie från Uppsala universitet att Sverige måste mer än fördubbla sina ambitioner för att ha en rimlig chans att kunna leva upp till sina löften i Parisavtalet. Så tidigt som 2035 behöver Sverige, och andra rika industrialiserade länder, vara klara med en energiomställning till nollutsläpp.

Att stämma stater för bristande klimatpolitik är ett fenomen som blivit allt vanligare och fram till 2020 hade över 1500 fall prövats. De senaste åren har flera domar uppmärksammats, inte minst den mot franska staten i förra veckan och den mot Nederländerna 2019 (se faktaruta).

Läs mer: Klimatrörelsens nya strategi: Stämma stater och företag

Stöd i Europakonventionen

Melina Jöback säger att fallet mot Nederländerna har inspirerat gruppen och målsättningen är att en stämningsansökan kan lämnas in under 2021.

– I Sverige är både Barnkonventionen och Europakonventionen lag. Regeringen har genom det åtagit sig att värna om medborgarnas hälsa och rätt till liv och genom att inte prioritera klimatet så bryter man mot de lagarna.