Isabella Lövin (MP)

Nyhet Regeringen vill integrera klimatet i alla relevanta politikområden. För första gången presenterar regeringen nu, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, en handlingsplan för klimatet. 

Regeringens mål är att Sverige ska ha netto­nollutsläpp av växthusgaser senast till år 2045. Enligt beräkningar från Naturvårdsverket är det idag ett stort gap mellan klimatmålen och utsläppsberäkningarna. Myndigheten skriver att det krävs en skärpt styrning för att klimatmålen ska kunna nås, både vad gäller det långsiktiga målet och etappmålet för 2030.

För att garantera att politiken ska leva upp till Sveriges klimatmål antog Sveriges riksdag 2017 ett klimatpolitiskt ramverk. Nu presenterar regeringen en sådan klimatpolitisk handlingsplan för första gången.

Handlingsplanen har tagits fram mellan partierna inom januariöverenskommelsen och innehåller 132 åtgärder, reformer och satsningar med målsättningen att föra in klimatpolitiken i alla relevanta politikområden.

Regeringen menar att klimatpolitiken allt för länge har betraktas som en separat verksamhet, vid sidan av all annan politik. Det är slut på det säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister (MP) under en presskonferens på onsdagen.

»Den här planen är unik i sin ambition och omfattning. Klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället,« säger Isabella Lövin.

»Vi vet att klimatkrisen redan är här. Den drabbar människor på alla kontinenter. Även här i Sverige har vi fått känna konsekvenserna«.

Miljö- och klimatministern pekar på flera områden där klimatpolitiken ska vara tonsättande. Bland annat inom offentlig upphandling, jordbruket och industrin. Regionerna och kommunerna ska få stärkt vägledning för att minska sina utsläpp, de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska och negativa utsläppen ska möjliggöras i större utsträckning. Som exempel tar Isabella Lövin möjligheten att exportera koldioxid från Sverige.

Hon är glad över att regeringen tillsammans med C och L har kunnat samlas kring en »så här omfattande proposition« och påpekar att det internationella klimatarbetet påverkas av att Sverige går före.

» Mer än 150 länder har lika små utsläpp som Sverige, och om alla säger att det inte spelar roll kommer ingenting att hända. Jag vet att det vi gör följs med stort intresse från FN, EU och våra grannländer. Vi påverkar det internationella klimatarbetet genom att gå före.«

Det finns inte någon kalkyl över hur mycket de här åtgärderna kommer att kunna sänka utsläppen. Men handlingsplanens kommer behöva revideras för att målsättningen om netto­nollutsläpp av växthusgaser senast till år 2045 och utsläppen från transporter ska ha minskat med 70 procent år till 2030 ska nås.

»Det åligger varje regering framöver att var fjärde år lämna in en handlingsplan och ta vid där vi är nu«, säger Isabella Lövin.

Läs mer: »Svårt nå transportsektorns klimatmål«

Läs mer: Svenska konsumentens utsläpp: 9 ton per person